Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie » Nagroda „Prawo jazdy kat. B”