• Plan lekcji na 06 i 07.09.2021

  Plan lekcji na 06 i 07.09.2021
  *Uczniowie, którzy nie mają zajęć w szkole odbywają praktyczną naukę zawodu.
  *Podział na grupy dla klas II i III będzie dostępny w dzienniku Librus, podział na grupy dla klasy I zostanie przekazany na lekcji wychowawczej w poniedziałek.

   

  PLAN LEKCJI NA FB

  czytaj więcej
 • Powrót do szkoły i organizacja nauczania hybrydowego w dniach 17-31 maja 2021 roku

  Najważniejsze informacje, przed powrotem do szkoły:

  1. Od 17 maja 2021  Uczniowie wracają do szkoły w systemie hybrydowym.
  2. Nauczanie hybrydowe polega na metodzie 50%/50% czyli połowa uczniów szkoły ma lekcje stacjonarne, druga połowa lekcje online. W tabeli poniżej znajduje się podział klas w trybie nauki stacjonarnej oraz nauki online w  poszczególne dni.
  3. Od 17 maja lekcja będzie trwała 45 minut. Czas przerw będzie taki sam jak  w szkole. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
  4. Do każdej klasy przydzielona jest sala lekcyjna wg tabeli umieszczonej poniżej.
  5. Mając na uwadze zachowanie reżimu sanitarnego, ograniczamy przemieszczanie się Uczniów po szkole. Nauczyciele przychodzą do klas.
  6. Na terenie szkoły, w częściach wspólnych Uczniowie OBOWIĄZKOWO NOSZĄ MASECZKI (np. wyjście do toalety, szatni). Obowiązkowo przestrzegamy wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa: dystans, maseczka, mycie i dezynfekcja rąk.
  7. Uczniowie przerwy spędzają pod opieką nauczycieli w klasie, na korytarzu w strefie wyznaczonej dla danej klasy bądź na boisku szkolnym.
  8. Uczniowie rozpoczynający naukę w trybie stacjonarnym zobowiązani są przedstawić oświadczenie, że ani Uczeń ani nikt z jego najbliższego otoczenia nie przebywa na kwarantannie. O każdej zmianie w tym zakresie uczeń/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do poinformowania szkoły.

  Harmonogram zajęć:

  Data Klasa S – stacjonarnie szkoła

  O – online/zdalna nauka

  17-21 maja klasy 8a, 2a,2c,3a Stacjonarnie szkoła
  klasy 1a, 2b Online/zdalna nauka
  24, 28 maja

   

  klasy 2a,2c,3a Online/zdalna nauka
  klasy 1a,2b, 8a Stacjonarnie
  25,26,27 maja Egzaminy klas 8, w tych dniach wszystkie klasy Szkoły Branżowej nauka online/nauka zdalna
  31 maja Planowana nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów.

   

   

  czytaj więcej
 • Życzenia

  czytaj więcej
 • WAŻNE !!!

  czytaj więcej
 • OFERTA PRACY

  czytaj więcej
 • INFORMACJA

  Dotyczy kursów turnusu VI (15.02.2021-12.03.2021).

  W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikającym z zagrożenia epidemiologicznego

  KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
  od 15.02.2021 do 26.02.2021 (I i II tydzień kursu)
  PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ”)

  harmonux

  czytaj więcej