Cele i zadania

Do zadań Ośrodka należy:

1. dokształcanie młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych oraz branżowych szkołach I stopnia – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

2. dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych oraz branżowych szkołach I stopnia – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzminu czeladniczego.

Skip to content