Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019 – 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego ( Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.)

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty:

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni:

 1. Pierwszego dnia- język polski- 120 min,
 2. Drugiego dnia- matematyka- 100 min,
 3. Trzeciego dnia- język obcy nowożytny, a od 2022 roku również egzamin z przedmiotu do wyboru- 90 min.

 

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą  zadania:

 • ‎zamknięte (uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych),
 • otwarte (uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

 

W dniu zakończenia roku szkolnego  uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

 Na egzamin uczeń przynosi długopis z czarnym atramentem, a na matematykę również linijkę. Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatora, słownika oraz telefonów komórkowych.

Skip to content