Organizacja nauki

Organizacja nauki w oddziale przysposobienia do pracy:

Uczniowie kształcą się w klasach wielozawodowych.

Klasa VII – 4 dni nauki w szkole, 1 dzień przyuczenia do  zawodu,

Kasa VIII – 4 dni nauki w szkole, 1 dzień przyuczenia do  zawodu

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE:

  • Uczniowie każdej klasy odbywają kształcenie zawodowe w zakładach rzemieślniczych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w ramach OHP.
  • Informacje o zakładach rzemieślniczych, w których możliwe jest odbywanie przyuczenia do zawodu udzielane są w: Ochotniczym Hufcu Pracy, ul. Wolności 109, Bielawa

 

Organizacja nauki w szkole podstawowej:

Klasa VII – 5 dni nauki w szkole

Kasa VIII – 5 dni nauki w szkole

Skip to content