SZKOŁA PODSTAWOWA

Oferta naszej szkoły, skierowana jest do uczniów przejawiających różnorodne trudności w nauce, nie rokujących nadziei na ukończenie szkoły podstawowej w normalnym trybie, takich, którzy uzyskali promocję do klasy VII lub nie uzyskali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej lub nie otrzymali promocji do klasy II gimnazjum.


Najważniejszym naszym celem jest zorganizowanie pomocy w nauce uczniom, dostosowując wymagania edukacyjne do ich możliwości. Uczniowie rzemieślniczej szkoły podstawowej, zdobywają zawód w formie przysposobienia do pracy, co przyczynia się do łatwiejszego zaistnienia na rynku pracy. Absolwenci Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, mają możliwość ukończenia branżowej szkoły I stopnia i tym samym uzyskanie tytułu czeladnika w wybranym zawodzie. Nauka na wyższym stopniu edukacyjnym w obrębie jednej placówki to wielka szansa dla uczniów i nasz niewątpliwy atut.


Kolejnym naszym atutem jest to, że jesteśmy szkołą kameralną, co pozwala nam otoczyć każdego ucznia indywidualną opieką. Niewielka ilość uczniów w klasie pozwala nam każdego z nich dobrze poznać i udzielić właściwej pomocy i potrzebnego im wsparcia. Gwarancją tego jest szeroko rozwinięta opieka psychologiczno – pedagogiczna oraz przyjazne nastawienie nauczycieli i innych pracowników szkoły. Codzienną działalność edukacyjną prowadzimy w atmosferze życzliwości i otwartości na potrzeby i możliwości uczniów.

Wszystkim uczniom zapewniamy bezpieczeństwo, bo jesteśmy szkołą wolną od przemocy. Dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości podopiecznych, stara się, by uczeń był zawsze najważniejszy, nie czuł się zagubiony w gąszczu ludzi, którzy go nie rozumieją i nie potrafią mu pomóc.

Skip to content