• 4 października Zosia Mazgaj, Patrycja Stolarczyk, Marcin Czerkawski, Kacper Kumórek i Maciek Orawiec wzięli udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkoleniowego 2016/2017 w OSiW w Ząbkowicach Śląskich. Młodzież  wysłuchała przemówień gości zaproszonych, min. Wojewódzkiego Komendanta DWK OHP Pani Bernadetty Brożyny, uczestniczyła w akcie ślubowania  pierwszego rocznika, obejrzała występ artystyczny przygotowany przez swoich kolegów z Ząbkowic Śl. Na zakończenie wspólny poczęstunek był dla młodzieży okazją do integracji i bliższego poznania.

   

   

  Małgorzata Bieżanowska

   

   

  Published by:
 • Dzień Chłopaka

  30 września uczennice klasy pierwszej przywitały swoich klasowych kolegów prezentacją piosenki “Takich już nie ma….” oraz prezencikami z okazji Dnia Chłopaka. Klasowi mężczyźni byli bardzo zaskoczeni niespodzianką i troszeczkę skrępowani ale zadowoleni. Podziękowali koleżankom za miły gest i pamięć. Dziewczęta na lekcji wychowawczej przygotowały także gazetkę nt. Dnia Chłopaka, na której można było znaleźć min. informacje dotyczące historii tego święta, daty obchodów w innych krajach oraz życzenia dla wszystkich PANÓW w szkole. Dziewczęta czekają na rewanż, a chłopcy na pewno staną 8 marca na wysokości zadania:)

   

  Małgorzata Bieżanowska

  Published by:
 • Sprzątanie Świata

  16 września młodzież pierwszego rocznika wzięła udział w Akcji Sprzątanie Świata Polska 2016. Była to świetna lekcja poszanowania środowiska. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”.  Głównym jej przesłaniem było promowanie szanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów-szacunek do przedmiotu. Młodzież przed przystąpieniem do porządkowania wyznaczonego terenu wraz z wychowawcą przypomniała sobie zasady segregacji śmieci oraz zastanowiła się nad tym, jaki my ludzie mamy wpływ na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Uczniowie otrzymali rękawice oraz worki i podczas spaceru porządkowali teren wzdłuż drogi gruntowej biegnącej na skraju lasu. Zapełnione worki zdeponowane zostały w wyznaczonym miejscu.

   

  Małgorzata Bieżanowska

   

  Published by:
 • Wycieczka

  Tym razem 12 września odbyła się wycieczka trzeciego rocznika. Wspólna wędrówka, podziwianie widoków z Platformy,  rozmowy nt. praktyk, egzaminów zawodowych,  planów na przyszłość po ukończeniu szkoły, ognisko przygotowanie którego było nie lada wyzwaniem, gdyż w  miejscu paleniska w miesiącu wrześniu odbywają się cyklicznie wycieczki i znalezienie drewna było utrudnione.  Wszyscy zgodnie uznali wypad za szczególnie udany i w wyśmienitych nastrojach powrócili do domów.

  Published by:
 • “Pierwsze koty za płoty”

  “Pierwsze koty za płoty”, czyli wycieczka integracyjna pierwszego rocznika. Wspólna wędrówka, przygotowanie ogniska, zabawy integracyjne i sportowe, tak 2 września minęło piątkowe przedpołudnie naszej młodzieży.

  Wycieczka integracyjna dała uczniom większe poczucie bezpieczeństwa, akceptacji  oraz wiedzy o tym, że łatwiej jest razem pokonywać trudności, co jest bardzo ważne

  w  funkcjonowaniu w wielu sytuacjach szkolnych, głównie dotyczących nowych i nieznanych warunków.

   

  Published by:
 • Uncategorized

  Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

  01 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Wszystkich uczniów przywitała dyrektor szkoły Pani Katarzyna Walczyk. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego gościliśmy Radnego Miasta Bielawa Pana Władysława Kroczaka, Starszego Cechu Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego Cechu Pana Marka Strzeleckiego, dyrektor biura Cechu Panią Katarzynę Wierzbicką, członka zarządu Cechu panią Barbarę Buczek, komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie panią Małgorzatę Bieżanowską, wieloletniego przyjaciela szkoły Pana Mirosława Przychodniaka oraz grono pedagogiczne. Pani dyrektor serdecznie przywitała uczniów klasy I, którzy rozpoczynają naukę w ZSZ CRRiMP w Bielawie, życzyła im i także pozostałym uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym oraz jak najwyższych wyników w nauce.

   

   

  Published by:
 • Zakończenie Roku Szkolnego 2015/16

  UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W BIELAWSKIEJ SZKOLE RZEMIEŚLNICZEJ 

  24 czerwca 2016r. zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny. Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Stanisława Janczaka, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego bielawskiego Cechu – Pana Marka Strzeleckiego, Członków Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – Panią Barbarę Buczek i Pana Wiesława Bełza, a także Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i opiekuna praktycznej nauki zawodu – Panią Katarzynę Wierzbicką,  Komendanta Hufca Pracy w Dzierżoniowie – Panią Małgorzatę Bieżanowską, Młodszego Specjalistę Straży Miejskiej w Bielawie – Panią Agnieszkę Osiewałę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również – Wieloletni Przyjaciele Szkoły – Pan Mirosław Przychodniak i Pan Tadeusz Łazowski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Pani Ewa Glura.

  Continue reading

  Published by:
Skip to content