Samorząd uczniowski

 

 PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Przewodniczący samorządu:  Łukasz Hendzel

Zastępca przewodniczącego:   Nikola Gądek

Skarbnik: Maciej Orawiec

                                                 

 Członkowie Prezydium: 

  1. Nowiński Kamil
  2. Ziemak Maria

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Paweł Sukniewicz