Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP » Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

 

 PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/17

 

 

Przewodniczący samorządu:  Jacek Taraszkiewicz

Zastępca przewodniczącego:   Łukasz Hendzel

Skarbnik: Maciej Orawiec

                                                         

 Członkowie Prezydium: 

  1. Kumórek Kacper
  2. Zakrzewska Wiktoria
  3. Gądek Nikola
  4. Ziemak Maria
  5. Trykoszko Iza
  6. Olszewska Anna

 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Małgorzata Bieżanowska