Terminarz kursów 2018/2019

Terminarz kursów w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie w roku szkolnym 2017/2018

Zawód Kurs III stopnia Kurs II stopnia Kurs I stopnia
Mechanik pojazdów samochodowych 24.09.2018r.-20.10.2018r. 05.11.2018r.- 30.11.2018r.
Fryzjer 24.09.2018r.- 20.10.2018r. 05.11.2018r.- 30.11.2018r.