Terminarz kursów 2017/2018

Terminarz kursów w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie w roku szkolnym 2017/2018

Zawód Kurs III stopnia Kurs II stopnia Kurs I stopnia
Mechanik pojazdów samochodowych 18.09.2017 r.-13.10.2017 r. 06.11.2017 r.-01.12.2017 r. 26.02 .2018 r.-23.03.2018 r.
Fryzjer 18.09.2017 r. -13.10.2017 r. 06.11.2017 r.-01.12.2017 r. 26.02 .2018 r.-23.03.2018 r.