Terminarz kursów 2020/2021

Terminarz kursów w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie w roku szkolnym 2020/2021

Zawód Kurs III stopnia Kurs II stopnia Kurs I stopnia
Mechanik pojazdów samochodowych
Fryzjer