Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie » Kalendarz roku szkolnego 2018/19

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

 • 03 września 2018r. – godz. 09:00
Zajęcia dydaktyczno wychowawcze w szkole:

 • Klasa I; środa, czwartek, piątek
 • Klasa II; poniedziałek, wtorek
 • Klasa III; poniedziałek

Pozostałe dni tygodnia uczniowie przebywają na zajęciach praktycznych.

Zimowa przerwa świąteczna:

 • 23 – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe:

 • 28.01. – 10.02.2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna:

 • 18 – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2018/2019 r.

 • 21 czerwca 2019 r. – godz. 9:00
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – uczniowie przebywają w tych dniach na zajęciach praktycznych.

 • 02.11.2018r. – piątek
 • 29-30. 04. 2019 r. – poniedziałek, wtorek
 • 02.05.2019r. – czwartek
Egzaminy poprawkowe:

 • Ostatni tydzień sierpnia 2019r.