Kadra

Rok szkolny 2018/19

Dyrektor szkoły – Katarzyna Walczyk

od 01.10.2016  do końca sierpnia 2018- p.o. Dyrektora szkoły – Alicja Kossowska

sekretarz szkoły – Ilona Sumera

psycholog szkolny – Paulina Taraszkiewicz, wychowawca kl. VII, VIII

Nauczyciele:

Chabiński Robert – wychowanie fizyczne,

Garbacz Jan – informatyka,

Jaskmanicka-Wilkos Joanna, matematyka,

Jończy Marek – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. III,

Ślusarska Agnieszka –  historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. II

Łuszczek Wiesław – fizyka,

Łuszczki Danuta – podstawy przedsiębiorczości, wychowawca kl. I

Markiewicz Halina – chemia,

Morawski Dariusz – edukacja dla bezpieczeństwa,

Najdek Katarzyna- język angielski

Pelczar Patrycja- język polski,

Seroczyńska Emilia- muzyka, plastyka,

Ślisz Dorota – biologia,

Tysz Barbara- geografia,

Wójcik Izabela – język polski.