• MACIEK NA PODIUM!!!

  W dniu 30.03.br. uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie Adrianna Szmyt i Maciej Orawiec reprezentowali naszą jednostkę podczas finału XII Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRR i MP w Bielawie z inicjatywy Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielką Okręgowego Inspektoratu Pracy w Wałbrzychu- Panią Justyną Rogulską oraz zajęciach wychowawczych prowadzonych pod tym kątem.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Szkoła w obliczu nowych wyzwań.

  20 marca w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Dyrektor Biura Cechu – Katarzyny Wierzbickiej i Starszego Cechu – Kazimierza Rachowieckiego, którego celem była prezentacja zmian w szkolnictwie zawodowym w związku z reformą edukacji. Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Bielawy oraz doradcy zawodowi i pedagodzy szkolni z tych placówek, zaproszenie wystosowano ponadto do Komendantów i pracowników Hufca Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie oraz doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły : wiceburmistrz miasta Bielawa – Małgorzata Greiner oraz Dyrektor MZPO w Bielawie – Ewa Kowalik.

  harmonux

  czytaj więcej
 • „Moja przyszłość to Europa II – zagraniczne staże zawodowe”

  Fundacja „Learn Co” rozpoczęła rekrutację do projektu „Moja przyszłość to Europa II– zagraniczne staże zawodowe” w ramach którego zrealizowane zostaną dwutygodniowe dofinansowane staże zawodowe dla uczniów polskich szkół w niemieckich firmach. Działania są dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  harmonux

  czytaj więcej
 • 8 marca – Dzień Kobiet

  O święcie kobiet pamiętano również i w naszej szkole. Od rana mężczyźni obdarowywali kobiety słodkim upominkiem i kwiatami, a przede wszystkim miłym słowem i uśmiechem. Mężczyźni z klasy I zaprezentowali montaż poezji poświęcony kobietom, gdzie słowami wielkich twórców podkreślali rangę tego święta.
  W programie tym nie zabrakło słów pięknych i wzniosłych, co w połączeniu z prezentacją zawierającą aforyzmy i sentencje o kobietach, wraz z piosenkami o nich, stworzyło nastrój zabawy i skłoniło do refleksji. Poza życzeniami i wiosennymi kwiatami dla wszystkich pań, były prezenty –niespodzianki dla koleżanek z klasy. Słodkim akcentem na koniec uroczystości były pączki i tort okolicznościowy. Wszystkie panie z wzruszeniem i przyjemnością przyjęły te dowody prawdziwej sympatii.

  harmonux

  czytaj więcej