• WITAJ SZKOŁO!!!

  03 września o godzinie 9:00 rozpoczęliśmy oficjalnie rok szkolny w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego  i odśpiewaniu  hymnu  państwowego, głos zabrała Dyrektor szkoły Katarzyna Walczyk serdecznie witając zaproszonych Gości, wśród których obecni byli: Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki,  członek zarządu Cechu  Barbara Buczek, Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie –Jadwiga Hajduk Stalica wraz z wychowawcami Adamem Kapką i Dorotą Kożuszek,  Komendant Hufca Pracy w Bielawie Zofia Studnica wraz z wychowawcą Mariolą Stasiewicz, Dyrektor Biura Cechu –Katarzyna Wierzbicka, nauczyciele i inni pracownicy szkoły i Cechu.

  Dyrektor szkoły przywitała przede wszystkim zgromadzonych na uroczystości uczniów, w tym szczególnie serdecznie uczniów klasy I Szkoły Branżowej I stopnia i klasy VIII Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy.

  W swoim przemówieniu nawiązała do słów Stefana Żeromskiego „Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”  

  Życząc wszystkim uczniom, aby  ich pragnienie wiedzy oraz ciekawość świata nigdy nie ustały. Zwróciła się również do nauczycieli dziękując za ich  profesjonalizm oraz życząc, by każdy z uczniów obdarzał ich szacunkiem, na który w pełni zasługują. Podziękowała także pracownikom szkoły za ich codzienną ciężką pracę.

  Następnie głos zabrała Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor Biura Cechu. Pani Katarzyna Wierzbicka przypominając uczniom o projekcie „Rzemieślnicy na start” podkreśliła korzyści płynące z trwającego już od roku projektu, złożyła również  życzenia sukcesów w nowym roku szkolnym. Po apelu odbyły się spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.

  czytaj więcej
 • 79 rocznica wybuchu II wojny światowej

  Przedstawiciele bielawskiego Cechu oraz Zespołu Szkół CRR w Bielawie w dniu dzisiejszym wzięli udział w uroczystych obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Składając kwiaty, oddali hołd tym którzy walczyli obronie Ojczyzny.

  czytaj więcej
 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów- 22 czerwca mogli odebrać świadectwa i cieszyć się swoimi sukcesami szkolnymi. W tym dniu odbyła się szkolna uroczystość, w której  wzięli udział przede wszystkim uczniowie, w tym 15 absolwentów, nauczyciele, pracownicy szkoły i Cechu oraz zaproszeni  goście: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, Radny Rady Miejskiej Krzysztof Możejko, Radny Rady Miejskiej Bielawy Kamil Wojciechowski, Prezes Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Stanisław Jurcewicz,  Starszy Cechu oraz Radny Rady miejskiej Bielawy Kazimierz Rachowiecki, członek Zarządu Barbara Buczek, dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, Honorowy Członek Cechu  Ignacy Zachowski, Przyjaciele Szkoły Mirosław Przychodniak oraz Tadeusz Łazowski, Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie Jadwiga Hajduk – Stalica oraz  Mariola Stasiewicz z Hufca Pracy w Bielawie.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Międzyszkolne Potyczki Sportowe o Puchar Starszego Cechu

  Zgodnie z utrwaloną już  tradycją szkoły, jak co roku w czerwcu odbyły się międzyszkolne potyczki sportowe. Poprzedzone były działaniami promującymi zdrowie w ramach projektu  współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie pn. „Bo zdrowie jest najważniejsze”.

  W ramach tego zadania  wszyscy uczniowie wysłuchali wykładów połączonych z prezentacją multimedialną na temat : Żywienie a zdrowie i dobre samopoczucie oraz Higiena i estetyka przyrządzania i spożywania posiłków. Po wykładach przeprowadzony został test podsumowujący wiedzę z tego zakresu, a jej  praktyczne zastosowanie uczniowie mogli zademonstrować 8 czerwca w czasie Międzyszkolnych Potyczek Sportowych zorganizowanych w kompleksie boisk „Orlik”.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Prezentacja szkoły

  Uczniowie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie wzięli udział  w prezentacjach w czasie których (wśród 10 szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego) mogli zaprezentować ofertę kształcenia szkoły przyszłym absolwentom gimnazjum. Każdy z naszych uczniów w krótkich słowach opowiedział o swoim zawodzie, wskazując jego specyfikę i korzyści płynące z takiego sposobu kształcenia. Szkołę reprezentowali: Igor Banaś, Mateusz Orawiec, Maciej Orawiec, Wiktoria Zakrzewska, Nikola Gądek, Maria Ziemak oraz Krystian Sieradzki.  Kilka słów na temat ofert Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie powiedziały również pani Katarzyna Walczyk oraz pani Alicja Kossowska.

  harmonux

  czytaj więcej
 • X Memoriale im. Macieja Rochny w Piłce Siatkowej Chłopców

  W dniu 22.05.2018r. uczniowie naszej szkoły w składzie: Krystian Adamski, Krystian Harańczyk, Andrzej Jasiński, Mateusz Orawiec, Maciej Orawiec, Kamil Wojtala, Wojciech Radziewicz oraz Damian Paluszek wzięli udział w X Memoriale im. Macieja Rochny w Piłce Siatkowej Chłopców organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. Opiekunem oraz trenerem naszej drużyny był pan Robert Chabiński.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Konferencja edukacyjna

  Przedstawiciele Cechu i Zespołu Szkół CRR w Bielawie 19 maja uczestniczyli we Wrocławiu w konferencji edukacyjnej poświęconej praktycznemu wykorzystaniu powstającej z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji, przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.Tematem konferencji było wykorzystanie sieci do udostępnienia wszystkim uczniom i nauczycielom z Dolnego Śląska, m.in. e-podręczników, cyfrowych zasobów wyższych uczelni, a także programów i usług edukacyjnych, w Dolnośląskim Centrum Zasobów Edukacyjnych.

  harmonux

  czytaj więcej