• W wiosennym nastroju

  21 marca świętowaliśmy długo wyczekiwane nadejście wiosny i chociaż aura nam nie sprzyjała, pozytywne nastawienie wytworzyło gorącą atmosferę wspólzawodnictwa sportowego, które zaplanowaliśmy na przywitanie wiosny. Zmagania sportowe odbyły się w sali gimnastycznej wg pomysłu i organizacji nauczyciela wychowania fizycznego – Marka Jończego, w które bardzo aktywnie  i z dużym zapałem włączyli się uczniowie naszej szkoły.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Ćwiczymy kreatywność na zajęciach wychowawczych

  Kreatywność według słownika to proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei koncepcji. Tworzenie nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne pozwala uzyskać oryginalne i stosowne rozwiązania. Nie od dziś wiadomo także , że kreatywność to cecha bardzo przydatna i pożądana w niemal każdym miejscu pracy.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Przypominamy przepisy z prawa pracy

  Kontynuując przygotowania do Wojewódzkiego Konkursu „ Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP” w dniu 09 marca br. zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielką Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu- Oddział w Wałbrzychu- Renatą Dzierzgowską.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Warsztaty fryzjersko- kosmetyczne w Dzierżoniowie

  W dniu tak szczególnie miłym dla wszystkich kobiet jak 8 marca, uczennice klasy pierwszej dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy Hufcem Pracy w Dzierżoniowie, a Dziennym Domem Pomocy Społecznej  w Dzierżoniowie z okazji Dnia Kobiet wzięły udział   w kolejnych warsztatach kosmetyczno- fryzjerskich. Dziewczęta kształcące się w zawodzie fryzjer uzbrojone w szczotki, grzebienie, spinki, nożyczki, szczotki, suszarki i prostownice przystąpiły do działania, by wyczarować najlepsze fryzury i cięcia oraz kolorowe paznokcie. Mimo, że było aż 6 stanowisk tworzyły się małe kolejki, ale pensjonariusze cierpliwie czekali, by poddać się miłej metamorfozie.

  harmonux

  czytaj więcej
 • I Giełda Edukacji i Pracy

  Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie wraz z Bielawskim Klastrem Edukacyjnym w ramach tworzenia forum współpracy i dyskusji na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz aktywizacji przedsiębiorców do współpracy z placówkami edukacyjnymi zorganizował 7 marca 2018 roku I Giełdę Edukacji i Pracy. Organizacja Giełdy była możliwa, dzięki realizowanemu przez bielawski Cech i wałbrzyską Fundację „Merkury” projektu  dofinansowanego z Funduszy Europejskich ”Rzemieślnicy na start”.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Spotkanie z żywym świadkiem historii

  O historii i prawdzie należy mówić i przypominać również bolesne fakty. Należy doceniać Wolność, którą dziś w Polsce mamy. Należy cenić i szanować tych ludzi, którzy o nią walczyli. „Żołnierze Wyklęci” to nie tylko historia i jak w każdej historii są w niej ludzie o tragicznych i skomplikowanych życiorysach.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Celem życia jest życie z celem

  „Cele są częścią ludzkiej natury. Nie można bez nich żyć. Istnieją tylko dwie możliwości: albo sam planujesz swoje życie, albo robią to za ciebie inni”

  Zajęcia z doradcą zawodowym wnoszą za każdym razem wiele  nowych informacji,  uczą szerszego spojrzenia na życie, są przy tym atrakcyjnie prowadzone.  Pani Joanna Kosowska – doradca zawodowy MCK w  właściwy dla siebie sposób dociera do każdego z osobna  i potrafi sprawić, że nawet ci mało zaangażowani – angażują się. Tematem kolejnego już spotkania było wskazanie na konieczność wyznaczania sobie celów życiowych i priorytetów. Podkreślenie jak ważna jest umiejętność planowania, która niejednokrotnie daje szansę przeżycia, szczególnie w ekstremalnych warunkach.

  harmonux

  czytaj więcej
 • „Żyj pięknie, żyj odpowiedzialnie”

  W ramach autorskiego programu edukacyjnego „Żyj pięknie, żyj odpowiedzialnie”, opracowanego przez Hufiec Pracy w Dzierżoniowie, zorganizowane zostały 2 spotkania dla uczniów naszej szkoły. Spotkania przeprowadził zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Bielawie- Robert Marchewka. W czasie spotkań uczniowie zapoznani zostali z zasadami wynikającymi z obowiązującego prawa i odpowiedzialności za czyny z nim niezgodne. Uzyskali informacje na czym polega odpowiedzialność karna nieletnich i o „sumowaniu” się wyroków. Prelegent  szczególną uwagę zwrócił na konsekwencje nie tylko prawne, ale podkreślił negatywny stosunek  przyszłych pracodawców do osób wcześniej karanych.

  harmonux

  czytaj więcej