Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów- 22 czerwca mogli odebrać świadectwa i cieszyć się swoimi sukcesami szkolnymi. W tym dniu odbyła się szkolna uroczystość, w której  wzięli udział przede wszystkim uczniowie, w tym 15 absolwentów, nauczyciele, pracownicy szkoły i Cechu oraz zaproszeni  goście: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, Radny Rady Miejskiej Krzysztof Możejko, Radny Rady Miejskiej Bielawy Kamil Wojciechowski, Prezes Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Stanisław Jurcewicz,  Starszy Cechu oraz Radny Rady miejskiej Bielawy Kazimierz Rachowiecki, członek Zarządu Barbara Buczek, dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, Honorowy Członek Cechu  Ignacy Zachowski, Przyjaciele Szkoły Mirosław Przychodniak oraz Tadeusz Łazowski, Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie Jadwiga Hajduk – Stalica oraz  Mariola Stasiewicz z Hufca Pracy w Bielawie.

Uroczystość rozpoczęli  uczniowie klasy II – Kamil Nowiński i Wiktoria Zakrzewska, którzy zaprosili wszystkich do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego co odbyło się w asyście Pocztu Sztandarowego szkoły, zgodnie z ustalonym w szkole Ceremoniałem. Po czym głos zabrała dyrektor szkoły –Katarzyna Walczyk serdecznie witając zebranych. W swoim wystąpieniu złożyła gratulacje wszystkim uczniom, którzy odnieśli sukces otrzymując promocję do klasy programowo wyższej lub kończąc szkołę. Ze szczególnymi życzeniami zwróciła się do absolwentów życząc im  aktywnego życia zawodowego i rodzinnego, bogatego w wydarzenia przynoszące radość, dające satysfakcję oraz poczucie szczęścia  i spełnienia.

W imieniu gości głos zabierali kolejno: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, Prezes Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Stanisław Jurcewicz oraz Przyjaciele Szkoły Mirosław Przychodniak i Tadeusz Łazowski, gratulując uczniom sukcesów i dziękując kadrze pedagogicznej.

Po wystąpieniu dyrektor szkoły Katarzyny Walczyk głos zabrała dyrektor szkoły Alicja Kossowska, która w swoim wystąpieniu skierowanym do absolwentów szkoły odwołała się do myśli  filozoficznych profesora Tadeusza Kotarbińskiego, podkreślając ich aktualność i przydatność w codziennym życiu. Podkreśliła, że jest dumna z postawy uczniów i ich osiągnięć na różnych polach, czego wyrazem są liczne nagrody
i świadectwa z wyróżnieniem.

Tytuł  Prymusa Szkoły, po raz drugi uzyskał uczeń klasy II Maciej Orawiec   ze średnią ocen 5,0 i wzorowym zachowaniem.

Świadectwa z wyróżnieniem (biało-czerwonym paskiem) otrzymali :

klasa I

Ilona Raczyńska – średnia ocen 4,80 i wzorowe zachowanie,

klasa II

Maciej Orawiec – średnia ocen 5,0 i wzorowe zachowanie,

Wiktoria Zakrzewska – średnia ocen 4,90 i wzorowe zachowanie,

Patrycja Stolarczyk – średnia ocen 4,85 i wzorowe zachowanie,

Natalia Siuty – średnia ocen 4,75 i wzorowe zachowanie

klasa III

Maria Ziemak – średnia ocen 5,0 i zachowanie wzorowe za co nagrodzona została nagrodą książkową i listami gratulacyjnymi, które również wręczono pozostałym absolwentom.

Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy uzyskali średnie ocen powyżej 4,0 i wyróżniające zachowanie, są to:

klasa I

Krystian Adamski

Kasper Bieda

Kamila Bujanowska

Dominika Kasprzak

Bartłomiej Kucharek

klasa II

Bartosz Rapacz

Roksana Bobrowska

klasa III

Daniel Twardzik

Nikola Gądek

Łukasz Hendzel

Łukasz Abramowicz

klasa VII

Sebastian Hajduk

Liczne nagrody książkowe, rzeczowe oraz listy gratulacyjne i statuetki  wręczane były przez dyrektor Biura Cechu – Katarzynę Wierzbicką, Starszego Cechu -Kazimierza Rachowieckiego oraz komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie -Jadwigę Hajduk Stalicę i w imieniu komendant Hufca w Bielawie -Zofii Studnickiej. Po wręczeniu nagród uczniowie klasy II wystąpili z krótkim programem artystycznym, w którym pożegnali absolwentów i wręczyli im drobne upominki.  Po ogólnoszkolnej uroczystości odbyły się  spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach .