Monthly Archives: January 2018

NAJLEPSI W SZKOLE

Zakończył się I semestr,  nadszedł  więc czas  podsumowań. Na wniosek wychowawców klas znaczna liczba naszych uczniów  została wyróżniona za swoje osiągnięcia i sukcesy w I semestrze, rodzice tych uczniów otrzymali listy gratulacyjne, które zostały  im wręczone  na zebraniu  podsumowującym I semestr – 11 stycznia 2018 r. Continue reading

Published by:
Skip to content