Monthly Archives: March 2017

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRR i MP w Bielawie z inicjatywy Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielką Okręgowego Inspektoratu Pracy w Wałbrzychu- Panią Justyną Rogulską oraz zajęciach wychowawczych prowadzonych pod tym kątem.

Continue reading

Published by:

Szkoła w obliczu nowych wyzwań.

20 marca w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Dyrektor Biura Cechu – Katarzyny Wierzbickiej i Starszego Cechu – Kazimierza Rachowieckiego, którego celem była prezentacja zmian w szkolnictwie zawodowym w związku z reformą edukacji. Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Bielawy oraz doradcy zawodowi i pedagodzy szkolni z tych placówek, zaproszenie wystosowano ponadto do Komendantów i pracowników Hufca Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie oraz doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły : wiceburmistrz miasta Bielawa – Małgorzata Greiner oraz Dyrektor MZPO w Bielawie – Ewa Kowalik.

Continue reading

Published by:

„Moja przyszłość to Europa II – zagraniczne staże zawodowe”

Fundacja „Learn Co” rozpoczęła rekrutację do projektu „Moja przyszłość to Europa II– zagraniczne staże zawodowe” w ramach którego zrealizowane zostaną dwutygodniowe dofinansowane staże zawodowe dla uczniów polskich szkół w niemieckich firmach. Działania są dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Continue reading

Published by:

8 marca – Dzień Kobiet

O święcie kobiet pamiętano również i w naszej szkole. Od rana mężczyźni obdarowywali kobiety słodkim upominkiem i kwiatami, a przede wszystkim miłym słowem i uśmiechem. Mężczyźni z klasy I zaprezentowali montaż poezji poświęcony kobietom, gdzie słowami wielkich twórców podkreślali rangę tego święta.
W programie tym nie zabrakło słów pięknych i wzniosłych, co w połączeniu z prezentacją zawierającą aforyzmy i sentencje o kobietach, wraz z piosenkami o nich, stworzyło nastrój zabawy i skłoniło do refleksji. Poza życzeniami i wiosennymi kwiatami dla wszystkich pań, były prezenty –niespodzianki dla koleżanek z klasy. Słodkim akcentem na koniec uroczystości były pączki i tort okolicznościowy. Wszystkie panie z wzruszeniem i przyjemnością przyjęły te dowody prawdziwej sympatii.

Continue reading

Published by:
Uncategorized

NOWE „DZIECKO” BIELAWSKIEGO RZEMIOSŁA

 

 

NOWE „DZIECKO” BIELAWSKIEGO RZEMIOSŁA

Wśród bielawskiej społeczności rzemieślniczej narodził się pomysł powołania do funkcjonowania przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości i Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie – Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła z siedzibą przy ul. Polnej 2 w Bielawie.

Continue reading

Published by:
Skip to content