Archiwum z miesiąca: Marzec 2017

MACIEK NA PODIUM!!!

W dniu 30.03.br. uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie Adrianna Szmyt i Maciej Orawiec reprezentowali naszą jednostkę podczas finału XII Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”.

harmonux

czytaj więcej

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRR i MP w Bielawie z inicjatywy Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielką Okręgowego Inspektoratu Pracy w Wałbrzychu- Panią Justyną Rogulską oraz zajęciach wychowawczych prowadzonych pod tym kątem.

harmonux

czytaj więcej

Szkoła w obliczu nowych wyzwań.

20 marca w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Dyrektor Biura Cechu – Katarzyny Wierzbickiej i Starszego Cechu – Kazimierza Rachowieckiego, którego celem była prezentacja zmian w szkolnictwie zawodowym w związku z reformą edukacji. Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Bielawy oraz doradcy zawodowi i pedagodzy szkolni z tych placówek, zaproszenie wystosowano ponadto do Komendantów i pracowników Hufca Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie oraz doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły : wiceburmistrz miasta Bielawa – Małgorzata Greiner oraz Dyrektor MZPO w Bielawie – Ewa Kowalik.

harmonux

czytaj więcej

„Moja przyszłość to Europa II – zagraniczne staże zawodowe”

Fundacja „Learn Co” rozpoczęła rekrutację do projektu „Moja przyszłość to Europa II– zagraniczne staże zawodowe” w ramach którego zrealizowane zostaną dwutygodniowe dofinansowane staże zawodowe dla uczniów polskich szkół w niemieckich firmach. Działania są dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

harmonux

czytaj więcej

8 marca – Dzień Kobiet

O święcie kobiet pamiętano również i w naszej szkole. Od rana mężczyźni obdarowywali kobiety słodkim upominkiem i kwiatami, a przede wszystkim miłym słowem i uśmiechem. Mężczyźni z klasy I zaprezentowali montaż poezji poświęcony kobietom, gdzie słowami wielkich twórców podkreślali rangę tego święta.
W programie tym nie zabrakło słów pięknych i wzniosłych, co w połączeniu z prezentacją zawierającą aforyzmy i sentencje o kobietach, wraz z piosenkami o nich, stworzyło nastrój zabawy i skłoniło do refleksji. Poza życzeniami i wiosennymi kwiatami dla wszystkich pań, były prezenty –niespodzianki dla koleżanek z klasy. Słodkim akcentem na koniec uroczystości były pączki i tort okolicznościowy. Wszystkie panie z wzruszeniem i przyjemnością przyjęły te dowody prawdziwej sympatii.

harmonux

czytaj więcej

NOWE „DZIECKO” BIELAWSKIEGO RZEMIOSŁA

 

 

NOWE „DZIECKO” BIELAWSKIEGO RZEMIOSŁA

Wśród bielawskiej społeczności rzemieślniczej narodził się pomysł powołania do funkcjonowania przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości i Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie – Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła z siedzibą przy ul. Polnej 2 w Bielawie.

harmonux

czytaj więcej