Monthly Archives: May 2018

Prezentacja szkoły

Uczniowie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie wzięli udział  w prezentacjach w czasie których (wśród 10 szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego) mogli zaprezentować ofertę kształcenia szkoły przyszłym absolwentom gimnazjum. Każdy z naszych uczniów w krótkich słowach opowiedział o swoim zawodzie, wskazując jego specyfikę i korzyści płynące z takiego sposobu kształcenia. Szkołę reprezentowali: Igor Banaś, Mateusz Orawiec, Maciej Orawiec, Wiktoria Zakrzewska, Nikola Gądek, Maria Ziemak oraz Krystian Sieradzki.  Kilka słów na temat ofert Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie powiedziały również pani Katarzyna Walczyk oraz pani Alicja Kossowska.

Continue reading

Published by:

X Memoriał im. Macieja Rochny w Piłce Siatkowej Chłopców

W dniu 22.05.2018r. uczniowie naszej szkoły w składzie: Krystian Adamski, Krystian Harańczyk, Andrzej Jasiński, Mateusz Orawiec, Maciej Orawiec, Kamil Wojtala, Wojciech Radziewicz oraz Damian Paluszek wzięli udział w X Memoriale im. Macieja Rochny w Piłce Siatkowej Chłopców organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie. Opiekunem oraz trenerem naszej drużyny był pan Robert Chabiński.

Continue reading

Published by:

Konferencja edukacyjna

Przedstawiciele Cechu i Zespołu Szkół CRR w Bielawie 19 maja uczestniczyli we Wrocławiu w konferencji edukacyjnej poświęconej praktycznemu wykorzystaniu powstającej z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji, przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.Tematem konferencji było wykorzystanie sieci do udostępnienia wszystkim uczniom i nauczycielom z Dolnego Śląska, m.in. e-podręczników, cyfrowych zasobów wyższych uczelni, a także programów i usług edukacyjnych, w Dolnośląskim Centrum Zasobów Edukacyjnych.

Continue reading

Published by:

Wizyta uczniów w Zespole Ośrodków Wsparcia

 „Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała, a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała.

Wiwat, Maj, piękny Maj, Dla Polaków błogi raj.”

Słowa tej powszechnie znanej pieśni pt. „Witaj majowa jutrzenko” w pełni oddają znaczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  święta dla całego naszego narodu. I chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas wszystkich – i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem  w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości.To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas.

Continue reading

Published by:
Uncategorized

8 Maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa  

Wewnątrzszkolne uroczystości  upamiętniające zakończenie II wojny światowej odbyły się przed dniem 8 maja. Ich głównym celem było dążenie do wyrabiania potrzeby zachowania w pamięci całych pokoleń ludzi walczących dla dobra kraju ojczystego, a więc naszego wspólnego dobra oraz  uświadomienie współczesnej młodzieży, wagi wydarzeń z nieodległej przeszłości naszej Ojczyzny  i ich znaczenia dla przyszłych pokoleń.

Continue reading

Published by:
Skip to content