Monthly Archives: April 2019

Egzamin ósmoklasisty za nami…

W tym roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Jest to egzamin, który obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W naszej szkole egzamin  został przeprowadzany zgodnie z harmonogramem przez trzy kolejne dni 15, 16, 17 kwietnia.  Pierwszego dnia – uczniowie przystępowali do egzaminu z języka polskiego, który trwał 120 min., drugiego dnia do egzaminu z matematyki, a trzeciego dnia do egzaminu z języka obcego nowożytnego- w naszej szkole języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę, natomiast  nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Rezultaty testów będą się jednak liczyć przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki z egzaminu zostaną przekazane do szkoły czerwca br.

 

Published by:

Świąteczne spotkanie

Wielkanoc to jedno z najradośniejszych świąt, poprzedzone świątecznymi przygotowaniami i troską o szczególny nastrój. To wyjątkowy czas w roku, gdy wokół pojawiają się pierwsze bazie i pierwiosnki. Czas skłaniający do refleksji i zadumy. Zgodnie z wielkanocną tradycją w naszej szkolne przy świątecznym stole spotkali się pracownicy Cechu, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Nakryte stoły i przepiękne wiosenne dekoracje wykonane przez uczniów klasy II oraz III zachęcały wszystkich do świętowania. 

Continue reading

Published by:

HISTORIA BIELAWSKIEGO WŁÓKIENNICTWA – „ TU ŻYJEMY”

Uczniowie naszej szkoły w dniu 17.04.2019 roku, udali się na spotkanie do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, gdzie historyk – Pan Rafał Brzeziński   w bardzo ciekawy sposób i z ogromną pasją przypomniał  historię Bielawy  i rozwój włókiennictwa naszym  mieście.   W mistrzowskim stylu zaangażował młodzież do aktywności. Bielawa , jako wieś liczyła 18 tys. mieszkańców.   W 1924 roku przekształciła się w miasto (jednakże nie znaleziono dokumentów przekształcających). Miasto rozwijało się dzięki przemysłowi włókienniczemu. Dzięki rozwojowi  włókiennictwa do Bielawy dotarła kolej, przyspieszając rozwój miasta.

W herbie miasta znajduje się czółenko – symbol włókiennictwa. Dowiedzieliśmy się, że pomimo, iż istniał zapis, iż praca w włókiennictwie należy do lekkich, lekką jednak nie była. Ze względu na wielorakość wypadków, zawód ten należał do jednych z najcięższych.

Pan Rafał, przypomniał, że jeszcze nasi dziadkowie byli przodownikami pracy włókienniczej w Bielawie, że warto ich zapytać o ciekawostki z historii, którą pamiętają, a po której w naszym mieście niestety nie pozostał już ślad.

Continue reading

Published by:
Uncategorized

JESTEM POLAKIEM – JESTEM DUMNY

Rocznicę uchwalenia Konstytucji  3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborów. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II Wojnie Światowej , w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował  przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja czyli rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji  w 1791r. Continue reading

Published by:
Uncategorized

ZEBRANIA

Informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się 25 kwietnia br. o godzinie 17:00.

Obecność rodzica/ opiekuna prawnego obowiązkowa!!

Klasa I- sala nr 3

Klasa II- sala nr 1

Klasa III- sala nr 8

Klasa VII i VII- sala nr 7

Published by:
Uncategorized

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta

05.04.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta  panią Moniką Szymańska –Śledź.  Uznaliśmy, że wiedza i poznanie tej właśnie instytucji będzie pomocne w codziennym życiu naszych przyszłych konsumentów.  Młodzież poznała podstawowe pojęcia takie jak:  kim jest klient,  konsument, usługodawca, usługobiorca, przedsiębiorca oraz czym jest wada towaru, dostawa towaru niezgodnie z umową, gwarancja jakości, rękojmia za wady fizyczne. Continue reading

Published by:
Skip to content