Monthly Archives: September 2018

Dzień Chłopaka

Stałym elementem naszej szkolnej tradycji jest święto wszystkich chłopaków  starszych i młodszych  znane pod nazwą „Dzień Chłopaka”. Ze względu na specyfikę organizacyjną szkoły obchodzone jest w dwóch dniach. W tym roku zaczęło się w piątek  od życzeń i słodyczy ufundowanych przez Cech Rzemiosł Różnych,które wręczano wszystkim obecnym w szkole mężczyznom. Podobnie będzie również w poniedziałek.

Published by:
Uncategorized

Jubileusz Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych

Już 19 października br. uroczyste obchody z okazji 15-lecia Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie.

Published by:
Uncategorized

„Pomidor”

Jednym z podstawowych zadań naszej szkoły jest adaptacja nowych uczniów w nowym środowisku, popularyzowanie zdrowego stylu życia oraz integracja przez zabawę.

W dniu 13 września 2018 roku uczniowie klasy I wzięli udział w zabawach integracyjnych, przygotowanych przez przebraną na pomidorowo kadrę. Na początek każdy  z uczestników otrzymał pomidora z imieniem, który nieco ułatwił poznanie siebie. Następnie w kręgu każdy musiał wymienić wszystkie imiona po kolei, starając się zapamiętać jak najwięcej.

Continue reading

Published by:
Uncategorized

Spotkanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kłodzku

10 września Nasi uczniowie spotkali się z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, którzy przedstawili młodzieży korzyści płynące z czynnego uczestnictwa w strukturach Polskiej Armii.

 

Published by:
Uncategorized

„Własna firma szansą dla młodych”

„Własna firma szansą dla młodych” – kolejny projekt realizowany z myślą o uczniach kształcących się w bielawskiej szkole rzemieślniczej.
„Własna firma szansą dla młodych” to innowacyjna platforma edukacyjno-rozwojowa, która od września br. dostępna jest dla uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Platforma edukacyjna jest formą gry komputerowej dla branży m.in. fryzjerskiej i mechanicznej. W ramach gry użytkownicy – uczniowie szkoły cechowej, uczą się w jaki sposób otworzyć działalność gospodarczą w wybranej branży, a następnie prowadzić ją z sukcesem. Gra doskonale sprawdza się na zajęciach z przedsiębiorczości, zawodowych oraz godzinach wychowawczych. W tym miejscu godne podkreślenia jest to, że Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie jest jedną z 40 szkół w Polsce, które otrzymały takie fantastyczne narzędzie edukacyjne usprawniające późniejsze odnalezienie się młodego człowieka na rynku pracy. Projekt pod nazwą „Własna firma szansa dla młodych” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przez Inspire Consulting sp.zo.o., Fundację METIS oraz EduCluster Finland Ltd.

Published by:

Narodowe Czytanie 2018

Jednym z zadań Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych jest krzewienie patriotyzmu wśród uczniów. W dniu 7 września 2018 roku  w naszej szkole odbyło się spotkanie,  w ramach narodowego czytania. Podczas tego wydarzenia przybliżona została postać  Stefana Żeromskiego – wielkiego polskiego pisarza oraz patrioty, dla którego Polska była wartością najwyższą. Podczas spotkania nasza młodzież z wielką przyjemnością mogła zagłębić się

w lekturę Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.  Osoba Stefana Żeromskiego jest przykładem Polaka patrioty, którego umiłowanie, szacunek i oddanie dla naszego kraju powinno być przykładem dla młodych ludzi.

Published by:

WITAJ SZKOŁO!!!

03 września o godzinie 9:00 rozpoczęliśmy oficjalnie rok szkolny w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego  i odśpiewaniu  hymnu  państwowego, głos zabrała Dyrektor szkoły Katarzyna Walczyk serdecznie witając zaproszonych Gości, wśród których obecni byli: Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki,  członek zarządu Cechu  Barbara Buczek, Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie –Jadwiga Hajduk Stalica wraz z wychowawcami Adamem Kapką i Dorotą Kożuszek,  Komendant Hufca Pracy w Bielawie Zofia Studnica wraz z wychowawcą Mariolą Stasiewicz, Dyrektor Biura Cechu –Katarzyna Wierzbicka, nauczyciele i inni pracownicy szkoły i Cechu.

Dyrektor szkoły przywitała przede wszystkim zgromadzonych na uroczystości uczniów, w tym szczególnie serdecznie uczniów klasy I Szkoły Branżowej I stopnia i klasy VIII Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy.

W swoim przemówieniu nawiązała do słów Stefana Żeromskiego „Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”  

Życząc wszystkim uczniom, aby  ich pragnienie wiedzy oraz ciekawość świata nigdy nie ustały. Zwróciła się również do nauczycieli dziękując za ich  profesjonalizm oraz życząc, by każdy z uczniów obdarzał ich szacunkiem, na który w pełni zasługują. Podziękowała także pracownikom szkoły za ich codzienną ciężką pracę.

Następnie głos zabrała Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor Biura Cechu. Pani Katarzyna Wierzbicka przypominając uczniom o projekcie „Rzemieślnicy na start” podkreśliła korzyści płynące z trwającego już od roku projektu, złożyła również  życzenia sukcesów w nowym roku szkolnym. Po apelu odbyły się spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.

Published by:

79 rocznica wybuchu II wojny światowej

Przedstawiciele bielawskiego Cechu oraz Zespołu Szkół CRR w Bielawie w dniu dzisiejszym wzięli udział w uroczystych obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Składając kwiaty, oddali hołd tym którzy walczyli obronie Ojczyzny.

Published by:
Skip to content