Monthly Archives: November 2016

Koncert Patriotyczny

 

11 listopada przedstawiciel pierwszego rocznika Krystian Sieradzki  wraz z wychowawcą wzięli udział w koncercie Pieśni Patriotycznych w Teatrze Robotniczym w Bielawie, podczas którego odśpiewali hymn Polski, minutą ciszy uczcili poległych walczących za nasz kraj oraz wysłuchali pieśni w wykonaniu dzieci, młodzieży i seniorów z bielawskich szkół i organizacji. Słowa wszystkich pieśni wyświetlały się na ekranie, co dawało możliwość wspólnego śpiewania wraz z wykonawcami.

Continue reading

Published by:
Uncategorized

Lekcja historii w naszej szkole.

Lekcja historii w naszej szkole.

 

Narodowe Święto Niepodległości

W piątek 11 listopada 2016 r. przypada 98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli oraz nieistnienia jako suwerenny byt państwowy wśród europejskich państw. Trzy rozbiory dokonane przez trzy sąsiednie mocarstwa, Austrię nieuczestniczącą w drugim rozbiorze, Prusy i Rosję, kolejno w 1772 r. 1793 r. 1795 r. były początkiem trwałych działań, które miały w swym założeniu doprowadzić do wymazania jakichkolwiek przejawów polskości, począwszy od języka, religii, obyczajów, historii, tradycji, po ukształtowane formy ustrojowe długowiecznie istniejącego narodu polskiego, jak i Rzeczypospolitej Obojga Narodów będącej jeszcze w wiekach XVI i XVII państwem o rozległym terytorium, które odnosiło wiele cennych zwycięstw na polach bitew. Lata niewoli, dwa nieudane zrywy narodowe; powstanie listopadowe w latach 1830 – 1831 i styczniowe w 1863 – 1864, rusyfikacja, germanizacja, cenzura, a także dokonująca się na przestrzeni całego dziewiętnastego stulecia emigracja, nie zniszczyły ducha narodu polskiego. Wręcz przeciwnie wszystkie te koleje losu, trudny oraz bolesny czas zaborów wzmocniły szeroko rozumianą polskość. Zawdzięczać to można pielęgnowaniu polskiej kultury oraz nauki, czego dowodem była aktywna działalność m. in. wielkich Polaków, jak chociażby pisarzy – Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, malarzy – Jana Matejki, Artura Grottgera, naukowców i lekarzy – Zygmunta Wróblewskiego, Karola Olszewskiego, Kazimierza Funka i Marii Skłodowskiej – Curie. Nie można w tym również pomijać wielopokoleniowych wysiłków podejmowanych przez zwykłych obywateli, którzy w oparciu o katolicyzm, historie i tradycje podejmowali trud zachowania ducha narodu polskiego.

Continue reading

Published by:

Jestem bezpieczny, bo wiem.

3 listopada  rozpoczął się cykl spotkań z przedstawicielem Straży Miejskiej w ramach wojewódzkiego programu edukacyjno- profilaktycznego pn. „Wiem, więc jestem bezpieczny”.

Podczas zajęć przeprowadzonych przez naszego gościa młodzież pierwszego rocznika przypomniała sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach  zarówno dla osób pieszych jaki i zmotoryzowanych.

Continue reading

Published by:
Skip to content