Monthly Archives: April 2017

27 kwietnia  z pasterskim błogosławieństwem przybył do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie biskup pomocniczy Diecezji Świdnickiej ks. Adam Bałabuch w towarzystwie ks. proboszcza Parafii  p w. Bożego Ciała w Bielawie Cezarego Ciupiaka.

Continue reading

Published by:

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle „Świadomie ku przyszłości”

26 kwietnia 2017 r.  w naszej szkole odbyła się IX edycja konkursu dotyczącego wiedzy o mieście i rzemiośle z hasłem przewodnim „Świadomie ku przyszłości”. Wśród zaproszonych gości, zmagania trzyosobowych drużyn z bielawskich Gimnazjów nr 1, 2, 3 i 5 oraz Gimnazjum Gminnego z Dzierżoniowa obserwowali m. in. Burmistrz miasta Bielawa Piotr Łyżwa, Honorowy Obywatel miasta Tadeusz Łazowski, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Krzysztof Pludro, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie Kazimierz Rachowiecki, Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie Jadwiga Hajduk – Stalica oraz wieloletni przyjaciel szkoły Mirosław Przychodniak.

Continue reading

Published by:

Nasza oferta edukacyjna

24 kwietnia przedstawiciele Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł  Różnych i Małej Przedsiębiorczości wzięli udział w prezentacjach szkół  ponadgimnazjalnych zorganizowanych przez Gimnazjum nr 2 w Bielawie. Mieliśmy tam możliwość zaprezentowania oferty edukacyjnej  na rok szkolny 2017/2018. Każda ze szkół miała 7 minut na swoje wystąpienie. My swój czas wykorzystaliśmy emitując  film o szkole, który w sposób pomysłowy i dowcipny przedstawia najważniejsze jej atuty, prezentuje wachlarz zawodów w których kształcimy oraz ukazuje jej specyfikę. Film dobrze oddaje główną ideę pracy szkoły jaką jest tworzenie poczucia wspólnoty, co umożliwia osiąganie celów i dzięki temu pozwala szkole być wyjątkową.

Continue reading

Published by:

“Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz”

“Szlachetne zdrowie,

Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz”

Jak ważne jest zdrowie i profilaktyka nasi uczniowie mieli okazję dowiedzieć się na spotkaniu z Panią Marią Małecką- pracownikiem Okręgowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie. Usłyszeli jakie ryzykowne zachowania mogą doprowadzić do zarażenia się wirusem HIV, czym jest AIDS i jakie są objawy, sposoby wykrywania czy leczenia. Temat wszystkim wydaje się obcy, jednakże bardzo potrzebny. Uczniowie wkraczają w dorosłe życie, nawiązują relacje i znajomości, muszą wiedzieć jak mądrze i świadomie dokonywać wyborów. Wyposażeni w wiedzę mogą uniknąć ryzyka zarażeń  na  choroby roznoszone drogą płciową, ale też poprzez krew np.  w wyniku transfuzji czy nakłuć zakażonym sprzętem itd.  Jakość życia zależeć będzie od ich wyborów, od posiadanej wiedzy i świadomości istniejącego ryzyka.

Continue reading

Published by:

Wielkanoc w naszej szkole

Zgodnie z utrwaloną w szkole tradycją odbyły się przedświąteczne spotkania  pracowników z zaproszonymi gośćmi i uczniów z wychowawcami. Uczniowie obdarowani zostali słodyczami do których dołączone były życzenia świąteczne od dyrekcji szkoły i Cechu Rzemiosł Różnych. Uczniowie obejrzeli też prezentację multimedialną obrazującą najważniejsze zwyczaje dotyczące świąt Wielkiej Nocy.

Continue reading

Published by:

Żyję bez ryzyka

5 kwietnia br. uczniowie klasy I wzięli udział w spotkaniu z zastępcą Komendanta Straży Miejskiej w Bielawie- panem Robertem Marchewką. Jego ponad 26-letnie doświadczenie jako oficera Policji, codzienna praca z osobami wymagającymi pomocy i ogromna wiedza z dziedziny profilaktyki przełożyły się na ciekawy wykład dla młodzieży z zakresu zapobiegania ryzykownym zachowaniom.

Continue reading

Published by:

 Piękno Świąt Wielkanocnych na naszych stołach

Po raz dwudziesty odbył  się z inicjatywy Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie konkurs na „Aranżację Stołu Wielkanocnego”. Jak wrażliwy jest człowiek na piękno tego świata można było przekonać się patrząc na miny szanownego jury, które miało dylemat w wyłonieniu zwycięzców. Na nagrody zasługiwali wszyscy, bowiem wszystkie stoły udekorowane były przepięknie i nie było żadnych wątpliwości, że są to stoły wielkanocne.

Continue reading

Published by:

Czas na aktywność

Uczniowie naszej szkoły od 3 kwietnia 2017 r. uczestniczą w projekcie p.n.”Czas na aktywność” w ramach  priorytetu 2.Aktywne społeczeństwo  wspierającego aktywne formy integracji społecznej. Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja” pozyskało środki finansowe na realizację tego działania z FIO, beneficjentami są uczniowie naszej szkoły.

Continue reading

Published by:
Skip to content