,,Mój Mistrz”

Czy dzisiaj istnieją ludzie, o których moglibyśmy powiedzieć, że są mistrzami. Co oznacza słowo mistrz zwłaszcza dla młodych ludzi?

Na pewno musi to być ktoś, kogo znamy i jest dla nas autorytetem, kimś, od kogo możemy się czegoś nauczyć, ale też osobą, która nam pomoże…

Takie pytania pojawiły się podczas przygotowań do konkursu pt.: „MÓJ MISTRZ”, ogłoszonego przez POSŁA NA SEJM RP TOMASZA SIEMONIAKA, wałbrzyszanina. Konkurs miał na celu zaprezentowanie wybitnych osób i ich działalności na obszarze Dolnego Śląska.

Do konkursu przystąpił uczeń klasy II naszej szkoły Maciej Orawiec, który przygotował fotoreportaż o Panu Kazimierzu Rachowieckim, Starszym Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Cieszymy się, ponieważ Maciek zdobył najwyższe drugie miejsce – komisja nie przyznała 1. miejsca. Gratulujemy  i dziękujemy osobom, które przyczyniły się do powstania albumu o Panu. Kazimierzu.