Monthly Archives: February 2017

W walentynkowym nastroju

14 lutego to dzień, w którym  listonosze na całym świecie doręczają kartki milionom ludzi, są to Walentynki. To bardzo sympatyczny sposób przypomnienia się przyjaciołom i świetna okazja do dyskretnego okazania komuś sympatii. Powszechnie dzień ten nazwano DNIEM ZAKOCHANYCH. Tradycję Dnia świętego WALENTEGO przekazywano z pokolenia na pokolenie. Nadal nieodłączną częścią tego dnia jest przekazywanie anonimowych wyznań miłosnych lub też wręczenie czerwonej róży osobie, którą się kocha.

Continue reading

Published by:

Wrócili z pucharem

Uczniowie klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, ,a zarazem podopieczni Hufca Pracy w Dzierżoniowie, jako laureaci I miejsca w wojewódzkim konkursie ”Chronię Prawa Innego Człowieka”, wzięli udział w podsumowaniu konkursu, które miało miejsce 6 lutego we Wrocławiu.

Continue reading

Published by:

CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH

4 lutego w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych odbył się obowiązkowy sprawdzian fryzjerski. W tym roku, w sprawdzianie udział oprócz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i Zespołu Szkół Nr 2 z Dzierżoniowa, udział wzięli również uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świdnicy.

Continue reading

Published by:

Apel podsumowujący I semestr 2016/2017

30 stycznia i 2 lutego 2017 roku odbyły się apele podsumowujące I semestr roku szkolnego 2016/2017. Dyrektor szkoły Alicja Kossowska przedstawiła ogólne wyniki w nauce i frekwencji oraz wyróżniła następujących uczniów:

za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję listem gratulacyjnym uhonorowana została Izabela Trykoszko ze średnią ocen 5,2 oraz Maciej Orawiec 5,2, Jacek Taraszkiewicz 4,8, Zofia Mazgaj 4,8.

Continue reading

Published by:
Skip to content