Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

Uncategorized

23 czerwca jak w każdej szkole w Polsce również i w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbyła się szczególna uroczystość, uroczystość zakończenia roku szkolnego. Obecni byli oczywiście wszyscy uczniowie szkoły ,w tym 25 absolwentów ,a wśród zaproszonych gościliśmy  radnego Rady Miejskiej w Bielawie –Krzysztofa Możejko, Starszego Cechu  również radnego -Kazimierza Rachowieckiego, Prezesa BARL –Stanisława Jurcewicza, Prezesa Sudeckiej Komunikacji  Autobusowej –Ryszarda Jagiełę, komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie –Jadwigę Hajduk Stalicę, dyrektor Biura Cechu –Katarzynę Wierzbicką, Przyjaciół szkoły – Ewę Glurę, Mirosława Przychodniaka  i Tadeusza Łazowskiego ,rodziców uczniów.

Uroczystość rozpoczął prowadzący uroczystość uczeń klasy I – Kamil Nowiński, który zwrócił się do zebranych z komendami zgodnymi z Ceremoniałem szkoły i zaprosił do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego, odbyło się to w asyście Pocztu Sztandarowego szkoły .Po czym głos zabrała dyrektor szkoły –Alicja Kossowska serdecznie witając zebranych .W swoim wystąpieniu złożyła gratulacje wszystkim uczniom ,którzy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyli szkołę. Zwróciła się do absolwentów dzieląc się z nimi różnymi refleksjami ,odwołując się do uznanych autorytetów i życząc im   „ …aktywnego życia zawodowego i rodzinnego, bogatego w wydarzenia przynoszące radość, dające satysfakcję oraz poczucie szczęścia  i spełnienia. Życzliwych ludzi wokół siebie oraz zachowania w pamięci lat spędzonych w szkole i przyjaźni tu zawartych”.

Po wystąpieniach zaproszonych gości uczniowie klasy III podziękowali nauczycielom i wychowawczyni ,a młodzież z klasy I i II wystąpiła z krótkim programem artystycznym. Na zakończenie swych występów wręczając upominki wszystkim absolwentom. Samorząd szkoły przygotował wzruszające podziękowania i tort okolicznościowy, świeczki na nim zapalały kolejno, poszczególne klasy. Na degustację tortu dyrektor szkoły zaprosiła uczniów po zakończeniu uroczystości.

Kulminacyjnym punktem programu był  moment wręczenia statuetek i symbolicznego czeku opiewającego na kwotę  po 200zł  w  kategorii „Prymus Szkoły roku 2017”.

Uchwałą Rady Pedagogicznej Prymusami  Szkoły w  tym roku szkolnym zostali: jako absolwent szkoły –  Izabela Trykoszko ze średnią ocen 4,85 oraz  w kategorii klasy młodsze – uczeń klasy I Maciej Orawiec ze średnią ocen 5,06.Wręczono im okolicznościowe statuetki i nagrody finansowe, a listy gratulacyjne wręczono rodzicom uczniów wyróżnionych tą prestiżową nagrodą.

Świadectwa z biało-czerwonym paskiem otrzymali wyżej wymienieni uczniowie oraz Zofia Mazgaj uczennica klasy I i Jacek Taraszkiewicz absolwent szkoły. Następnym elementem uroczystości były liczne nagrody książkowe i rzeczowe oraz listy gratulacyjne wręczane przez wychowawców klas ,dyrektor Biura Cechu, Starszego Cechu oraz komendant Hufca Pracy. Po ogólnoszkolnej uroczystości odbyły się mniej oficjalne spotkania w klasach .

 

Skip to content