WOJEWÓDZKA RADA MŁODZIEŻY WYBRANA!! Zosia Mazgaj liderem Wojewódzkiego Klubu Aktywnych!

Uncategorized

Dnia 25.10.2016r. w OSiW OHP w Mysłakowicach odbyły się Wojewódzkie Wybory Młodzieżowej Rady. W wojewódzkich wyborach wzięli udział delegaci, którzy zostali wytypowani w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas rejonowych spotkań młodzieży .

Spotkanie rozpoczęto od omówienia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Młodzieży: celów działania Wojewódzkiej Rady Młodzieży, składu Rady, zadań i obowiązków Członków Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Uczestnicy mieli możliwość spotkania się z Radnym Miasta Jelenia Góra- Miłoszem Sajnog, które miało na celu rozwinąć kompetencje społeczne i obywatelskie młodzieży. Tematem przewodnim było: „Szkoła Demokracji-Szkoła Samorządności.” W czasie trwania zajęć integracyjnych młodzieży, kadra wychowawcza wzięła udział w szkoleniu: „Wolontariat jako narzędzie budowania dobra wspólnego”, prowadzone przez Kierownika Towarzystwa Pomocy Im Św. Brata Alberta- Koło Jeleniogórskie.

Uczestników spotkania zapoznano przez gry i zabawy integracyjne. Następnie każdy uczestnik spotkania miał możliwość zaprezentować siebie poprzez odegranie scenek sytuacyjnych, ukazujących postawę kandydatów w trudnych sytuacjach. Nie zabrakło zdrowej rywalizacji i współpracy pomiędzy młodzieżą, autoprezentacji, pracy w grupie, wspólnego podejmowania działań.W trakcie warsztatów młodzież miała możliwość dokładnie poznać innych kandydatów i zaprezentować siebie, wykazać swoje zdolności, możliwości, pomysły, inicjatywy. Po wyborach młodzież uczestniczyła w warsztatach ceramicznych.

Grupa kandydatów intensywnie wykorzystała czas spędzony razem, który zaowocował wyborami Wojewódzkiej Rady Młodzieży, w składzie:

Przewodniczący:Dominika Sierosławska (OSiW Mysłakowice)

Zastępca przewodniczącego: Szymon Wielowski (HP 1-10 Kamienna Góra)

Sekretarz Rady: Piotr Chwiałkowski (1-38 HP Bystrzyca Kłodzka)

Liderzy Wojewódzkiego Klubu Aktywnych

  1. Zofia Mazgaj 1-7 HP Dzierżoniów (ZSZCRRiMP w Bielawie)
  2. Gracjan Kanadys OSiW OHP Mysłakowice
  3. Weronika RembakOSiW OHP Mysłakowice

Przewodniczący WMR wchodzi w skład Ogólnopolskiej Kapituły.

Tekst: Anna Amborska– Pedagog OSiW OHP w Mysłakowicach

Skip to content