Święto Szkoły

Uncategorized

,,Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych”. (Konfuncjusz)

 

Szkoła – to niezmiernie ważny etap w życiu każdego człowieka. Wpływa często nie tylko na zawodową przyszłość, ale także na całe dorosłe życie. Wiedza i umiejętności w niej zdobyte są ważnym elementem w kształtowaniu rzeczywistości oraz jakości własnego życia.

Przekazywana wiedza powinna umożliwić uczniowi zaistnieć w świecie. Powinna, poza encyklopedycznymi wiadomościami, czysto specjalistycznymi informacjami, być narzędziem do samorealizacji. Dobra szkoła to miejsce, gdzie nie tylko wykłada się teorię i jej znajomość, egzekwuje ją, ale w interesujący i inspirujący sposób uczy konstruktywnego myślenia, korzystania z własnego umysłu oraz daje narzędzia do samodzielnego tworzenia satysfakcjonującego życia.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie uczniowie mają możliwości, żeby zaistnieć. Z okazji Dnia Edukacji, który tradycyjnie jest również Świętem Szkoły, odbyła się uroczystość, w czasie której pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami – stawiającymi jednocześnie pierwsze kroki w rzemiośle. Ślubowali m.in. wytrwałość w zdobywaniu wiedzy i krzewienie ideałów dobra, piękna i sprawiedliwości, szacunek wobec nauczycieli i pracodawców, dbanie o dobre imię i rozwój Rzemiosła Polskiego.

Po uroczystym ślubowaniu na sztandar szkoły, mianowaniu przez panią dyrektor mgr Katarzynę Walczyk, złożeniu autografu w kronice szkoły, mogli poczuć się nie tylko członkami społeczności uczniowskiej, ale i współgospodarzami. Świadkami tego uroczystego aktu był Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki, także członkowie Zarządu – Marek Strzelecki, Barbara Buczek, Wiesław Bełz, dyr. Biura Cechu mgr Katarzyna Wierzbicka oraz przybyli na uroczystość goście.

W tym dniu również ubiegłoroczni absolwenci po zdaniu teoretycznych
i praktycznych egzaminów czeladniczych otrzymali mianowania na czeladników
w wyuczonych zawodach.

Po części oficjalnej uczniowie z klasy I i II przedstawili krótki program – montaż poetycko-muzyczny dedykowany przede wszystkim nauczycielom z okazji ich święta, wyrażając wdzięczność za ich trud i dziękując za całokształt, bo ,,Nauczyciel postrzega ucznia jako całość, pomagając mu budować pewność siebie i podnosząc jego samoocenę”.(B.Cage).

Jadwiga Łakomska

 

Skip to content