Jak i dlaczego warto korzystać z usług banków.

Uncategorized

Jak i dlaczego warto korzystać z usług banków.
..tłumaczył przedstawiciel Banku Spółdzielczego młodzieży naszej szkoły. Młodzi lada dzień opuszczają mury szkoły, zdają egzaminy i wchodzą na rynek pracy.

Umiejętność zakładania kart płatniczych, posługiwania się nimi, płatność internetowa, zakupy karta płatniczą to tylko niektóre tematy, które przybliżył ekspert bankowy. Mobilność także finansowa jest gwarantem szybkich operacji finansowych i kontaktów biznesowych.

k 005 (Kopiowanie) k 003 (Kopiowanie)

Skip to content