Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

23. Finał Rozliczenieorkiestra