Szkolenia młodocianych pracowników z zakresu BHP – rozpoczęte.

Aktualności

Szkolenie młodocianych pracowników /uczniów szkoły/ z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa, higieny pracy w stopniu gwarantującym świadomą i bezpieczną pracę podczas nauki zawodu prowadziła inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Wałbrzychu.

Szkolenie obejmowało także informacje niezbędne młodym wkraczającym na rynek pracy, a więc: stosunek pracy, umowa, prawa i obowiązki pracownika, bhp i odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania prawa pracy. W trakcie spotkania  padały pytania, wątpliwości, na które odpowiadała prowadząca. Dodatkowym źródłem wiedzy był film pt. „Para na etacie” Zajęcia zakończyły się testem,  który wyłonił kandydatów do wojewódzkiego etapu konkursu. Spotkanie przygotowała p. Edyta Popiel.

 

Skip to content