Co oferuje Urząd Pracy.

Mówiła o tym uczniom kl. II i III doradca zawodowy Urzędu Pracy.

Jako osoby zarejestrowane w urzędzie pracy, możemy liczyć na różnorodne formy wsparcia i pomocy, np. staż, pożyczka na podjęcie własnej działalności gospodarczej, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia specjalistycznego, szkolenia, fachowa pomoc doradcy zawodowego warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, konkretna oferta pracy. Być może nie spełni ona oczekiwań, ale przynajmniej pozwoli młodym ludziom zdobyć doświadczenia tak cenione przez pracodawców.