ZEBRANIA

Informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się 25 kwietnia br. o godzinie 17:00.

Obecność rodzica/ opiekuna prawnego obowiązkowa!!

Klasa I- sala nr 3

Klasa II- sala nr 1

Klasa III- sala nr 8

Klasa VII i VII- sala nr 7