Odpowiedzialność karna nieletnich

24 października bieżącego roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w zajęciach wychowawczo – edukacyjnych z pracownikami Komisariatu Policji w Bielawie. Funkcjonariusze posługując się przykładami ze swojej codziennej służby w policji, wyjaśnili młodzieży, jak duża ciąży na nich odpowiedzialność karna związana z nadużywaniem alkoholu i narkotyków (w tym dopalaczy). Uczestnicy zostali pouczeni o przysługujących im prawach, a także o spustoszeniu w organizmach, które powoduje alkohol oraz narkotyki. Pani Monika Chmielewska oraz Pan Sławomir Bernacik to długoletni i doświadczeni  policjanci, więc wiarygodność opowiadanych przez nich historii była bardzo duża i przekonała młodzież do tego, że warto postępować zgodnie z prawem.

Uczestnicy otrzymali również informacje odnośnie przemocy w rodzinie, procedury założenia ,,Niebieskiej Karty” oraz o szkodliwym działaniu gier komputerowych. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze  z pracownikami policji zostały przeprowadzone w oparciu o realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego ,,Wiem, więc jestem bezpieczny”, w którym czynny udział biorą nasi uczniowie. Dziękujemy policjantom za poświęcony czas i liczymy na to, że przyjmą zaproszenie na kolejne zajęcia z młodzieżą, które uświadamiają, jak żyć, by nie zmarnować swojego życia i przeżyć je godnie.