„Moja przyszłość to Europa II – zagraniczne staże zawodowe”

Fundacja „Learn Co” rozpoczęła rekrutację do projektu „Moja przyszłość to Europa II– zagraniczne staże zawodowe” w ramach którego zrealizowane zostaną dwutygodniowe dofinansowane staże zawodowe dla uczniów polskich szkół w niemieckich firmach. Działania są dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „Moja przyszłość to Europa II – zagraniczne staże zawodowe” jest podniesienie mobilności polskich uczniów, realizacja elementów programu nauczania na poziomie europejskim. W szczególności zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, poznanie technologii i trendów stosowanych zagranicą oraz transfer najlepszych rozwiązań do rodzimych zakładów. Pobyt w międzynarodowym środowisku przyczyni się też do ćwiczenia języka obcego.

Z takiej oferty skorzystali również uczniowie naszej szkoły przybywając licznie na spotkanie rekrutacyjne, które odbyło się 20 marca 2017 roku w siedzibie szkoły.