Żegnajcie wakacje, witaj szkoło!!!

Uncategorized

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie miało szczególnie uroczysty przebieg. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego  i odśpiewaniu  hymnu  państwowego, głos zabrała dyrektor szkoły Alicja Kossowska serdecznie witając zaproszonych Gości, wśród których obecni byli radni Rady Miejskiej Bielawy: Krzysztof Możejko i Rafał Kuśmierek, Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki,  Podstarszy Cechu – Marek Strzelecki, Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie –Jadwiga Hajduk Stalica wraz z wychowawcami, Przyjaciele Szkoły –Ewa Glura, Mirosław Przychodniak oraz Tadeusz Łazowski, dyrektor Biura Cechu –Katarzyna Wierzbicka, nauczyciele i inni pracownicy szkoły i Cechu.

Dyrektor szkoły przywitała przede wszystkim zgromadzonych na uroczystości uczniów, w tym szczególnie serdecznie uczniów klasy I Szkoły Branżowej I stopnia i klasy VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. W swoim wystąpieniu nawiązała do ważnych historycznych rocznic, wybuchu II wojny światowej i rocznicy podpisania porozumień sierpniowych odwołując się do słów George Santayana – filozofa, myśliciela amerykańskiego, hiszpańskiego pochodzenia, który powiedział, że „Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie ”. W dalszej części wystąpienia scharakteryzowała warunki pracy w szkole i wymieniła katalog wartości ,do których dążyć powinien każdy uczeń i nauczyciel pracujący w szkole zawodowej. Zakończyła następującymi życzeniami adresowanymi do wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców .

„Życzę więc, aby nadchodzący rok szkolny był dla Was początkiem drogi w dążeniu do sukcesu, upłynął w atmosferze pracy i wzajemnego szacunku, zrozumienia  i życzliwości oraz, aby obfitował w ciekawe wydarzenia. Niech pozwoli  Wam  spełniać marzenia  i odnosić sukcesy nie tylko szkolne. Nauczycielom życzę wielu powodów do satysfakcji, siły do pokonywania trudności i możliwie jak najmniej kłopotów w codziennej pracy. Rodzicom poczucia dumy z osiągnięć swoich dzieci i dobrej współpracy z nami.”

Następnie głos zabrała Katarzyna Wierzbicka – dyrektor Biura Cechu zwracając się do uczniów z przypomnieniem podstawowych obowiązków młodocianego pracownika i z  życzeniami sukcesów w nowym roku szkolnym. Kolejno głos zabierali –Mirosław Przychodniak I Rafał Kuśmierek dedykując uczniom i nauczycielom miłe słowa na dobry początek. W następnym punkcie uroczystości głos zabrał Patryk Kurzyński  – nauczyciel historii, który przedstawił zebranym krótki rys historyczny zawierający fakty związane z II wojną światową. Na zakończenie apelu dyrektor szkoły przekazała uczniom i nauczycielom życzenia Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Romana Kowalczyka. Po apelu odbyły się spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.

 

Skip to content