Wycieczka integracyjno – edukacyjna.

6 czerwca 2016 roku uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie  uczestniczyli w nietypowej wycieczce integracyjno -edukacyjnej w Interaktywnym Centrum Poszanowania Energi  zarządzanej przez Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego.

Jest to placówka edukacyjna o charakterze proekologicznym stworzona w Bielawie dzięki współpracy miasta z Niemiecką Fundacją Ochrony Środowiska (OBU) i Unią Europejską. Nasi uczestnicy mieli możliwość podziwiać niezwykłość tego obiektu, która  polega na udanym połączeniu historii, ze spojrzeniem w przyszłość. Historyczna jest również sama lokalizacja Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii, znajduje się ono bowiem na terenie pochodzącej z początku XX wieku stacji pomp, która jest dziełem niewątpliwie najciekawszym. Stacja ta zbudowana w 1909 roku dostarczała przez dziesięciolecia wodę do pobliskich zakładów włókienniczych.  W spotkaniu uczestniczył także prezes zarządu BARL Pan Stanisław Jurcewicz. Zajęcia odbyły się również w ramach programu „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Dzięki tak nietypowym możliwościom  młodzież  zwiedziła część muzealną z zachowaną starą stacją pomp, która niewątpliwie miła charakter dydaktyczny, a głównym celem była edukacja ze szczególnym uwzględnieniem ekologii. Koordynator Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii  podczas spotkania  opowiedział uczestnikom o sposobie i możliwościach pozyskiwania energii,  efektywne jej wykorzystanie a w szczególności zgłębił wiedzę na temat  źródeł odnawialnych, oraz metod jej poszanowania i oszczędzania. Dzięki bogatemu wyposażeniu placówki w pomoce dydaktyczne uczniowie mogli w sposób aktywny śledzić procesy wytwarzania energii dawniej i dziś. Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem integracyjnym.