Spartakiada Sportów Obronnych

2 czerwca 2016 r. na obiektach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych   we Wrocławiu, odbyła się III Wojewódzka Spartakiada Sportów Obronnych Młodzieży OHP. Wzięli w niej udział uczniowie w składzie:   Adrian Marcinów, Krystian Wójcik, Jacek Taraszkiewicz oraz Oskar Sawicki.

Było to wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Dolnośląską Wojewódzką Komendą  OHP we Wrocławiu i Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych oraz ZR LOK we Wrocławiu. Nad prawidłową organizacją i właściwym przebiegiem spartakiady czuwali: przedstawiciele Wydziału Wychowawczego wraz z podchorążymi WSOWL, Pan Ryszard Czepik – Prezes Wrocławskiego Zarządu Rejonowego LOK, funkcjonariusze Wydziału Prewencji KW Policji we Wrocławiu oraz wolontariusze Stowarzyszenia OHP Oddział Terenowy we Wrocławiu. W ramach spartakiady młodzież zaliczała następujące konkurencje: bieg patrolowy na dystansie 3 km, rzut granatem, punkt logistyczny, punkt medyczny, punkt zwiadowczy oraz strzelanie. Przedstawicielki KW Policji we Wrocławiu nadkomisarz Anna Nęcka  i komisarz Beata Borowicz  przeprowadziły szkolenie dla uczestników i kadry wychowawczej DWK OHP nt. bezpiecznych wakacji: zachowania nad wodą, podczas wycieczek pieszych i rowerowych, konsekwencji zawierania przypadkowych znajomości czy zażywania „dopalaczy”. Młodzież wraz z kadrą miło spędziła czas w plenerze,  po czym wszyscy zostali zaproszeni na kolejną spartakiadę we Wrocławiu, która odbędzie się za rok. Wojewódzka Spartakiada Sportów Obronnych Młodzieży OHP to przedsięwzięcie mające na celu ugruntowanie współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży oraz rozwijania jej sprawności fizycznej.