Witajcie wakacje!!

19 czerwca 2019r. nadszedł długo oczekiwany moment dla naszych uczniów, w tym dniu mogli bowiem odebrać świadectwa i cieszyć się swoimi sukcesami szkolnymi. W uroczystym zakończeniu roku szkolnego udział wzięli przede wszystkim uczniowie, w tym 20 absolwentów, nauczyciele, pracownicy szkoły i Cechu oraz zaproszeni goście: Jarosław Florczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierz Rachowiecki – Starszy Cechu, Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor Biura Cechu, Wiesław Baran oraz Mirosław Przychodniak – Honorowi Członkowie Cechu, Ewa Glura oraz Tadeusz Łazowski – Przyjaciele Szkoły, Alicja Kossowska – Koordynator do projektu „Rzemieślnicy na Start”, Jadwiga Hajduk-Stalica – Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie wraz z pracownikami Martą Pawlaczek i Markiem Gołębiowskim, Mariola Stasiewicz – pracownik Hufca Pracy w Bielawie.

Uroczystość rozpoczęli Emilia Domagała oraz Kamili Nowiński, którzy w imieniu Samorządu Uczniowskiego powitali wszystkich obecnych oraz zaprosili do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły –Katarzyna Walczyk serdecznie witając wszystkich zebranych. W swoim wystąpieniu złożyła gratulacje wszystkim uczniom, którzy odnieśli sukces otrzymując promocję do klasy programowo wyższej oraz absolwentom, do których zwróciła się ze szczególnymi życzeniami. Życzyła im odwagi w podejmowaniu wyzwań otwartości na nadchodzące zmiany w ich życiu, ponieważ tylko w ten sposób będą w stanie zrealizować swoje pragnienia i marzenia. Radziła im aby mimo obaw i lęków, jakie rodzą się zawsze wtedy, gdy nie mamy pewności, czy to co zrobimy przyniesie zamierzony efekt nie bali się patrzeć w przyszłość i działać, aby to oni nadawali ton swojemu życiu.

W imieniu gości głos zabierali kolejno: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Florczak, który w swoich słowach podkreślił, że takie właśnie szkoły jak nasza są bardzo potrzebne i należy doceniać ich wartość. Następną osobą która zabrała głos była Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor Biura Cechu oraz opiekun praktycznej nauki zawodu. Złożyła wszystkim uczniom oraz absolwentom gratulacje oraz życzyła udanego wypoczynku. Kolejnym etapem było nagrodzenie wszystkich uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce oraz tych, którzy wykazali się największym zaangażowaniem na rzecz swoich klas oraz szkoły.

Tytuł Prymusa Szkoły uzyskała uczennica klasy VIII Emilia Domagałą ze średnią ocen 4,50 i wzorowym zachowaniem.

Świadectwa z wyróżnieniem (biało-czerwonym paskiem) otrzymał :Maciej Orawiec za średnią 4,85 oraz wzorowe zachowanie
Wyróżnieni uczniowie:

Klasa VII
1. Paweł Bariasz klasa VII
Klasa VIII
1. Wiktoria Bogusz
2. Katarzyna Purzycka
3. Kinga Borczyk
4. Paweł Hajduk
5. Karol Komar
6. Alicja Zdolska

Klasa I:
1. Aleksandra Cech
2. Sandra Stachowska
3. Natalia Słomian
4. Patryk Skwark
5. Kuba Sip
6. Jessica Blesmanowicz
7. Dawid Barylak

Klasa II:
1. Ilona Raczyńska
2. Kasper Bieda
3. Kamila Bujanowska
4. Maciej Cieplechowicz
5. Krzysztof Filak

Klasa III:
1. Natalia Siuty
2. Wiktorii Zakrzewskiej
3. Patrycji Stolarczyk

Liczne nagrody książkowe, rzeczowe oraz listy gratulacyjne i statuetki wręczane były przez dyrektor szkoły Katarzynę Walczyk, dyrektor Biura Cechu – Katarzynę Wierzbicką, Starszego Cechu -Kazimierza Rachowieckiego oraz komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie -Jadwigę Hajduk Stalicę. Po wręczeniu nagród uczennica klasy VIII Katarzyna Purzycka oraz Kamil Nowiński z klasy III wykonali piosenkę zespołu Enej pt. „Skrzydlate ręce”, uczniowie klasy I : Natalia Słomian, Patryk Skwark oraz Kamil Nowiński z klasy III zaprezentowali krótki program artystyczny pt. „W wyimaginowanym pociągu”, do programu uczniów przygotowała Marta Pawlaczek z Hufca Pracy w Dzierżoniowie. Na koniec nasz absolwent Kami Nowiński wykonał piosenkę zespołu Maanam „Cykady na Cykladach”. Po ogólnoszkolnej uroczystości odbyły się spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach .