Święto Szkoły

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem polskiej oświaty ustanowionym 27 kwietnia 1792 r., upamiętniającym rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W naszej szkole uroczystość z tej okazji odbyła się 12 października 2020 roku.

W części oficjalnej głos zabrała dyrektor szkoły Katarzyna Walczyk, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz pracodawcom dziękując im za trud wkładany każdego dnia w kształcenie                               i wychowanie młodego pokolenia. Wyróżnienie za swoją pracę z rąk pani dyrektor otrzymali nauczyciele: pani Katarzyna Myślińska oraz pan Marek Jończy.

Kolejnym ważnym elementem uroczystości było złożenie ślubowania przez uczniów klasy I oraz pasowanie ich na uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.

Po uroczystym pasowaniu przedstawiony został program artystyczny przygotowany przez panią Renatę Norberciak oraz uczniów naszej szkoły. Następnie głos zabrała  pani Jadwiga Hajduk-Stalica Komendant Hufca Pracy  w Dzierżoniowie, która przedstawiła wyniki głosowania na „Najlepszego Belfra”. W konkursie wygrała pani Danuta Łuszczki.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie absolwentom szkoły dyplomów czeladniczych i mianowanie ich szablą Jana Kilińskiego na czeladnika. Zwyczaj ten na  stałe wpisał się w tradycje szkoły  i stał się jej trwałym elementem. Aktu mianowania dokonali Kazimierz Rachowiecki Starszy Cechu. W tym dniu obchodziliśmy również 35-lecie powstania Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Przemówienie wygłosiła Dyrektor Biura Cechu pani Katarzyna Wierzbicka, przypominając historię i okoliczności jego powstania. Z tej okazji zamówiono tort, którym poczęstowano uczniów, nauczycieli, pracowników Cechu oraz zaproszonych gości.