Powiatowy Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle „Świadomie ku przyszłości” o Puchar Burmistrza Bielawy

22 kwietnia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa. Myślą przewodnią tegorocznej, ósmej już, edycji było motto: Świadomie ku przyszłości. „Świadomie”, czyli w poczuciu własnej tożsamości lokalnej,  przemyślanego projektowania własnej kariery zawodowej oraz zaangażowania się w tworzenie obecnej oraz przyszłej rzeczywistości naszej Małej Ojczyzny.

Gośćmi honorowymi na Konkursie byli: burmistrz Bielawy- Piotr Łyżwa, przewodniczący Rady Miejskiej w Bielawie- Zbigniew Dragan, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i jednocześnie radny Rady Miejskiej w Bielawie- Kazimierz Rachowiecki, Honorowy Obywatel Miasta Bielawa, przedstawiciel Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, znany bielawski fotograf- Tadeusz Łazowski, wieloletni przyjaciel Szkoły- Mirosław Przychodniak.

W Konkursie rywalizowały ze sobą drużyny z gimnazjów powiatu dzierżoniowskiego, które wykazały się dużą wiedzą na temat naszego regionu. Jak się okazało, gimnazjaliści znają

i rozpoznają zapisaną na fotografiach historię naszej Małej Ojczyzny, jej piękne zabytki oraz malownicze miejsca. Dużo wiedzą na temat ważnych wydarzeń, ludzi zasłużonych dla miasta, regionu. Są bardzo dobrze zorientowani w tematach dotyczących rzemiosła, możliwości kształcenia się i zdobywania zawodu w Bielawie, okolicy. Ci inteligentni młodzi ludzie już dzisiaj mają swojej Małej Ojczyźnie wiele do zaoferowania, bo chcą się dalej kształcić,  rozwijać dla lepszej przyszłości- własnej oraz Bielawy i okolic. Niektórzy już dziś dokonują właściwych, świadomych wyborów na swojej zawodowej ścieżce.

Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie, bo uczestnicząca w nim młodzież przygotowana była na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie, po „dogrywce”, wyłoniono zwycięzców, przyznano miejsca, nagrody:

I miejsce i Puchar Burmistrza Miasta Bielawa- Gimnazjum nr 2 w Bielawie

II miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielawie- Gimnazjum nr 3

w Bielawie

III miejsce i Puchar Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu- Gimnazjum nr 1 w Bielawie.

Konkurs przebiegł w miłej atmosferze, uświetniły go występy Klaudii Magusiak- uczennicy klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Szczególne zainteresowanie wzbudziła ekspozycja prac i albumów Tadeusza Łazowskiego. Pan Tadeusz Łazowski udostępnił swoją cenną galerię zdjęć obrazującą dzieje naszej cudownej Małej Ojczyzny na przestrzeni wielu lat. Dziękujemy Uczestnikom, dziękujemy Gościom. Do zobaczenia za rok.

 

Jadwiga Mariola Jonas