Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w tygodniu poprzedzającym święto, odbywały się specjalne lekcje poświęcone najważniejszym w dziejach narodu wydarzeniom, które miały miejsce w przeszłości.


Z okazji Narodowego Święta Niepodległości,11 listopada, przedstawiciele szkoły i Cechu Rzemiosł Rożnych wzięli udział w uroczystościach miejskich zorganizowanych przez Burmistrza miasta Bielawa i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Szkołę reprezentowali dyrektor szkoły Alicja Kossowska oraz poczet sztandarowy w składzie: Maciej Orawiec , Zofia Mazgaj, Patrycja Stolarczyk uczniowie klasy I, z ramienia Cechu w uroczystościach wzięli udział: Starszy Cechu – Kazimierz Rachowiecki, członkowie Zarządu: Barbara Buczek, Wiesław Bełz i dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka .
Miejskie uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Po mszy św. jej uczestnicy, w towarzystwie pocztów sztandarowych, przeszli w kolumnie marszowej na Plac Kombatantów. W kolejnej części uroczystości odbyła się uroczysta zmiana wart, po wspólnym odśpiewaniu hymnu, zebrani wysłuchali wystąpienia okolicznościowego Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy pana Zbigniewa Dragana. Następnie odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci, po czym delegacja szkoły i Cechu Rzemiosł Różnych ,wśród wielu innych uczestników, złożyła wiązankę kwiatów pod Obeliskiem Pamięci, uroczystość zakończyło odśpiewanie roty.