Jarmark Bożonarodzeniowy w Bielawie

Społeczność  Zespołu Szkól  Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, w ścisłej współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i rzemieślnikami,  aktywnie włączyła się w organizację i przebieg Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się 17 grudnia w bielawskim rynku.

Wśród wielu kramów bogato iluminowanych i pięknie przystrojonych , widoczny był również nasz, przygotowany wspólnymi siłami szkoły i Cechu. Wyróżniał się bogatą ofertą przygotowanych przez uczniów i pracowników stroików, ozdób  i  kart świątecznych, różnorodnych figurek wykonanych z masy gipsowej, szopek  różnej wielkości oraz  tradycyjnego sianka na stół wigilijny. Wśród zwiedzających nie brakowało amatorów chleba ze smalcem oraz pierniczków, własnoręcznie przygotowanych i pięknie przyozdobionych  przez Pracownice Cechu. W czasie trwania jarmarku, poza pracownikami szkoły i Cechu, dyżur pełnili uczniowie: Łukasz Hendzel, Damian Paluszek, Ilona Raczyńska, Maciej Samek ,Kamila Bujanowska ,Eliza Piotryk, Dominika Kasprzak, Patrycja Magusiak, Agnieszka Setla, Maria Ziemak, Krystian Sieradzki, Krzysztof Filak, Mateusz Orawiec, Przemysław Pilarczyk, Kamil Nowiński. Bardzo serdecznie wszystkim uczniom dziękujemy. Bardzo nas cieszy liczny udział uczniów w tym ważnym dla nas przedsięwzięciu. Drugim ważnym elementem tego przedsięwzięcia był występ naszych uczniów z jasełkowym programem artystycznym  przed publicznością zgromadzoną z okazji jarmarku na bielawskim rynku.  Pod opieką pedagog szkolnej – Edyty Popiel,   przygotowali się do udziału w jasełkach pod tytułem ”Wigilia we współczesnym świecie”. W bardzo przekonujący i przejmujący sposób pokazali największe zagrożenia na jakie narażeni są obecnie młodzi ludzie takie jak : alkoholizm, narkomania, pogoń za pieniędzmi i władzą oraz jakie niesie to za sobą skutki. Zakończyli jednak swój występ optymistycznymi wnioskami, które dobrze wpisują się w atmosferę świąt. Wiara ,że człowiek może pokonać słabości jeśli tylko zechce i potrafi znaleźć właściwe osoby do pomocy oraz nadzieja na zmianę siebie poprzez pracę nad sobą – to najważniejsze przesłanie płynące ze sceny. Sposób zaprezentowania tych ważnych treści w połączeniu z dobrą grą aktorską zaprocentowały owacjami ze strony dość licznie zgromadzonej publiczności ,wśród której nie zabrakło wzruszonych bliskich   i przyjaciół. W jasełkach wystąpili -Eliza |Piotryk , Maciej Orawiec jako Maria i Józef, w pozostałych rolach-  Kamila Bujanowska, Damian Paluszek, Łukasz Hendzel, Daniel Twardzik, Krystian Sieradzki oraz narrator –Kamil Nowiński. Gratulujemy naszym szkolnym aktorom udanego występu.