BHP

14  kwietnia 2016 roku w siedzibie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przeprowadzony został finał X edycji konkursu „Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”, zorganizowany przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP we  Wrocławiu, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/R we Wrocławiu. Uczestnikami konkursu z ZSZ CRRiMP w Bielawie byli Łukasz Abramowicz oraz Damian Paluszek, pod opieką wychowawcy Edyty Popiel.

Był to drugi etap konkursu, na poziomie wojewódzkim w którym wzięło udział 44 uczestników  laureatów jednostek organizacyjnych DWK OHP. Zadaniem konkursowym było napisanie testu wiadomości, składającego się z 35 pytań, opracowanego przez organizatorów konkursu z zakresu kodeksu pracy, informacjami na temat działalności kasy ubezpieczenia społecznego, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Konkurs poprzedzony był wielogodzinną wytężoną i ciężką pracą zgłębiania wiedzy z zakresu BHP zgłębiając wiedzę oraz tematyczny zasób wiadomości.  W czasie obradowania komisji konkursowej, młodzież uczestniczyła w spotkaniu z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP we Wrocławiu, na którym przedstawiono kierunki drogi zawodowej uczestników OHP ku karierze i osobistym spełnieniu zawodowym. Każdy z uczestników konkursu, otrzymał dyplom za uczestnictwo, a opiekunom uczestników złożono podziękowania za wkład pracy włożony w przygotowanie młodzieży do konkursu. Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród.

 

Edyta Popiel