Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRR i MP w Bielawie z inicjatywy Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielką Okręgowego Inspektoratu Pracy w Wałbrzychu- Panią Justyną Rogulską oraz zajęciach wychowawczych prowadzonych pod tym kątem.

Podczas spotkań Pani inspektor starała się przekazać szczegółową wiedzę dotyczącą zagadnień  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiedza ta pozwoli uczestnikom na jeszcze bardziej świadome i bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków podczas ich przygotowania zawodowego, ale także później jak już wejdą na rynek pracy i podejmą pracę u kolejnych pracodawców. Tematyka szkolenia przypominała między innymi podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, ich odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów i dyscypliny pracy, zasady zawierania umów o pracę, ochrony kobiet w ciąży, wyjaśniała pojęcia dotyczące stosunku pracy oraz innych przepisów wynikających z kodeksu pracy. Podczas spotkań wykorzystano prezentacje multimedialną przygotowana przez specjalistów PIP, ulotki i materiały szkoleniowe, a dla sprawdzenia uwagi uczestników test wiedzy. Celem zajęć było popularyzowanie wiedzy z zakresu kultury pracy i zasad BHP oraz przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP, który odbędzie się 30.03. br. we Wrocławiu i weźmie w nim udział Maciej Orawiec. Życzymy powodzenia.

 

Dorota Kożuszek

HP Dzierżoniów