WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W OKRESIE od III.2018r. do V.2018r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Od 1 marca br. wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 180,67 zł brutto (tj., 155,90 zł netto),

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 225,83 zł brutto, (tj., 194,87 netto),

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 271,00 zł brutto, (tj. 233,84 zł netto);

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 marca 2018 roku do 31 maja 2018 r. będzie wynosiła:

1) w pierwszym roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne –17,63 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe –11,74 zł (płatnik), 2,71 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 4,43 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,25 zł (płatnik), 24,77 zł (ubezpieczony);

2) w drugim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 22,04 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 14,68 zł (płatnik), 3,39 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 5,53 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 4,06 zł (płatnik), 30,96 zł (ubezpieczony);

3) w trzecim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 26,45 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 17,62 zł (płatnik), 4,07 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 6,64 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 4,88 zł (płatnik), 37,16 zł (ubezpieczony).