Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie » Wykaz dokumentów składanych przez ucznia do zawarcia umowy

Wykaz dokumentów składanych przez ucznia do zawarcia umowy

  1. Pesel ucznia
  2. Metryka urodzenia
  3. Ksero ostatniego świadectwa szkolnego
  4. Dowód osobisty własny lub rodzica/opiekuna prawnego
  5. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do nauki w danym zawodzie
  6. Potwierdzenie praktyki od rzemieślnika
  7. Opłata za spisanie umowy wg w/w Uchwał Zarządu (uczeń ZSZ CRRiMP w Bielawie – 30 zł, uczeń z innej szkoły – 60 zł)
Skip to content