Umowa w celu przygotowania zawodowego

Uchwałą nr 23/2014 z dnia 08.04.2014r. Zarząd zadecydował, że za spisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pobierana będzie opłata w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).

Uchwałą nr 50/2009 z dnia 06.10.2009r. Zarząd zadecydował, że uczniowie ZSZ CRRiMP
w Bielawie będą w 50% zwolnieni z opłaty wnoszonej za spisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Skip to content