Nadzór nad praktyczną nauką zawodu

Z upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Opolu
oraz z upoważnienia Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie,
nadzór nad praktyczną nauką zawodu pełni Dyrektor Biura Cechu mgr inż. Katarzyna Wierzbicka.

Wszelkie uwagi zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników młodocianych należy zgłaszać:
– osobiście w Biurze Cechu przy ul. Polnej 2 w Bielawie, w godz. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku,
– telefonicznie: 074/833-43-88 lub 0-667-693-627
– e-mailem: cechbielawa@wp.pl

Skip to content