WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W OKRESIE od IX.2018r. do XI.2018r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Od 1 września br. wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 180,84 zł brutto (tj., 156,05 zł netto),

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 226,05 zł brutto, (tj., 195,06 netto),

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 271,26 zł brutto, (tj. 234,07 zł netto);

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 września 2018 roku do 30 listopada 2018 r. będzie wynosiła:

1) w pierwszym roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne –17,65 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe –11,75 zł (płatnik), 2,71 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 4,43 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,02 zł (płatnik), 24,79 zł (ubezpieczony);

2) w drugim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 22,06 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 14,69 zł (płatnik), 3,39 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 5,54 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,78 zł (płatnik), 30,99 zł (ubezpieczony);

3) w trzecim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 26,47 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 17,63 zł (płatnik), 4,07 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 6,65 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 4,53 zł (płatnik), 37,19 zł (ubezpieczony).

 

Skip to content