Uprawnienia SEP dla uczniów ZS CRR w Bielawie

W dniu dzisiejszym pięcioro uczniów z Zespołu Szkół CRR w Bielawie, kształcących się w zawodzie elektryk – Marcin Czerkawski, Andrzej Jasiński, Maciej Orawiec, Krystian Adamski oraz Rafał Źródlak przystąpiło w ramach projektu „Rzemieślnicy na start” do kursu nadającego uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1kV. Uprawnienia SEP są jednymi z najważniejszych i najpowszechniejszych uprawnień, które powinien posiadać każdy elektryk. Dzięki tym uprawnieniom możliwe jest operowanie przy prądzie do określonego natężenia. Uprawnienia sep nadawane są na podstawie zdobytych kwalifikacji oraz odpowiednio zdanych egzaminów. Uprawnienia te wydaje się na podstawie umiejętności oraz zdolności do operowania odpowiednimi urządzeniami przy instalacjach elektrycznych. Kurs realizowany był w siedzibie Cechu. W pierwszej kolejności, uczestnicy nabywali wiedzę teoretyczną, a następnie przystąpili do egzaminu państwowego potwierdzającego uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w wykonywanym zawodzie elektryka.

 

Skip to content