Noworoczne spotkanie Członków bielawskiego Cechu

12. stycznia br. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, odbyło się spotkanie noworoczne dla zrzeszonych Członków Cechu.

 

Na spotkaniu oprócz życzeń noworocznych i miłej atmosfery, poruszane były tematy dot. praw i obowiązków zarówno mistrzów szkolących, jak i pracowników młodocianych, a także najważniejsze zmiany znowelizowanej 5 grudnia 2015 roku Ustawy o rzemiośle. Nowelizacja dostosowuje obowiązujące prze[pisy do bieżących potrzeb i rozwoju gospodarki poprzez umożliwienie prowadzenia działalności rzemieślniczej w różnych formach prawnych oraz stworzenie mechanizmów zachęcających do zrzeszania się w samorządzie gospodarczym rzemiosła. Najważniejsze zmiany w stosunku do obowiązującej ustawy dotyczą: rozszerzenia definicji rzemiosła poprzez włącznie w jego zakres również średnich przedsiębiorców (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), zaliczenia do rzemiosła usług gastronomicznych, w szczególności zawodu kucharza, a także ujednolicenia zasad odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające.

Skip to content