Zakończenie rekrutacji na warsztaty kompetencji cyfrowych

20 lutego w siedzibie bielawskiego Cechu zakończono rekrutację na warsztaty kompetencji cyfrowych.

Projekt skierowany jest do mistrzów szkolących pracowników młodocianych. Udział w warsztatach zadeklarowało zgodnie z wymogami 15 rzemieślników. Na spotkanie z uczestnikami przybyła Marta Sys – przedstawiciel wałbrzyskiej Fundacji „Mercury”,  która przedstawiła wymogi związane z uczestnictwem w projekcie, oraz zbierała informacje nt. poziomu umiejętności posługiwania się ze sprzętem komputerowym, a także  oczekiwania mistrzów szkolących, co do materiału który chcieliby opanować podczas warsztatów.